Odense Fjord og Fyn bliver del af stort EU-forskningsprojekt

Erfaringer og forskningsresultater fra Danmark skal hjælpe blandt andet Italien, Østrig, Kroatien og Sverige med at skabe god vandtilstand i deres fjorde og vandmiljøer og tilpasse sig fremtidens klimapåvirkninger. 

Det står klart, efter EU har udpeget Danmark og specifikt Fyn som nordisk partner i det internationale forskningsprojekt Arcadia, som støttes med i alt 19 millioner euro (cirka 140 millioner kroner). Fra dansk side er Odense Fjord Samarbejdet, Syddansk Universitet, VandCenter Syd, Region Syddanmark og Odense Kommune blandt projektpartnerne.

– Det er fantastisk, at vi er blevet en del af et så stort projekt, siger Tim Vermund, klima- og miljørådmand i Odense Kommune.

– Sammen med vores europæiske projektpartnere kommer vi til at bane vejen for, hvordan vi i fremtiden skal arbejde med grønne løsninger på tværs af Europa med endnu mere involvering af organisationer, erhvervsliv og borgere. I sidste ende vil vi kunne levere konkrete planer for, hvordan vi for eksempel kan styrke vandmiljøer og tilpasse byer den ekstreme nedbør, vi oplever med klimaforandringerne.

Fyn er udvalgt som én af fem europæiske modelregioner, hvor særskilte forskningsprojekter nu skal finde sted. I alt er otte europæiske lande og 42 partnere med i projektet, som dækker tæt på 100.000 kvadratmeter af forskelligartet habitat; for eksempel fjord-, våd- og landområder. 

– Fremtidens løsninger kræver helhedsorienteret planlægning på tværs af både vandkredsløbet og faglige skel. Med Arcadia vil vi i VandCenter Syd bygge videre på den viden, vi allerede har – og vi vil videreudvikle bæredygtige naturbaserede løsninger for fremtidens vandhåndtering, siger Uffe Linneberg Gangelhof, projektchef ved VandCenter Syd.

Et fokus på hele vandets kredsløb 

Valget er blandt andet faldet på Fyn på grund af det igangværende offentligt-private samarbejde om at forbedre vandtilstanden i Odense Fjord. 

Her er de danske projektpartnere i forvejen tæt forbundet, da Syddansk Universitet, VandCenter Syd og Odense Kommune er en del af organisationen Odense Fjord Samarbejdet, som har til formål at kortlægge fjordens påvirkninger og afsøge mulige løsninger på dens udfordringer. 

De erfaringer kommer partnerne til gode i det europæiske projekt. 

– Danmarks bidrag bliver at sætte fokus på hele vandets kredsløb. For eksempel hvad der sker, når vandet bevæger sig på tværs af større områder og mellem kommuner. Samtidig får vi fokus på, hvordan man skaber modstandsdygtige byer, som kan holde til fremtidens vejr- og klimapåvirkninger. Her spiller vores erfaring ind, for mange af de løsninger, som kan forbedre vandtilstand, er de samme som dem, der giver klimamodstandsdygtighed, siger Gary Banta, institutleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet. 

– Det kan for eksempel være genslyng, genåbning af vandløb, regnbede i vejene, etablering af vådområder og andre grønne løsninger, som kan bruges til håndtering af vand og til naturbaseret klimatilpasning, tilføjer han. 

Et unikt samarbejde kan inspirere andre

Hos Odense Fjord Samarbejdet er man glade for, at den fynske tilgang kan være til inspiration for andre lokale vandmiljøparter i Europa. 

– En del af målsætningen med Odense Fjord Samarbejdet er netop at inspirere andre til også at danne fællesskaber og samarbejde om de klimaudfordringer, vi står overfor. For eksempel ved at prøve nogen af de samme værktøjer af, som vi bruger på Fyn. Derfor er jeg stolt af, at vores arbejde med Odense Fjord kan blive en del af løsningsmodellen andre steder i verden. Det fortæller mig, at vi har skabt noget unikt, hvor vi samler kompetencer og ressourcer og ser på vandmiljø, klimatilpasning og løsninger som en helhed, siger Mads Søndergaard Thomsen, sekretariatsleder for Odense Fjord Samarbejdet. 

Også i Region Syddanmark står klimaforandringer og konsekvenserne højt på den politiske dagsorden.

– For at lykkes med den dagsorden skal vi løfte i flok. Arcadia bidrager til at demonstrere, hvordan man på tværs af aktører kan finde løsninger, der både løser klimaudfordringer og giver merværdi i form af bedre miljø, natur, biodiversitet og det rekreative, lyder det fra Agnieszka T. Bentzen, geolog ved Region Syddanmark.

Til gengæld for sin medvirken modtager Danmark blandt andet de andre landes erfaringer med det komplekse lovgivningsarbejde, som skal til, når der skal tages højde for klimatilpasning. Disse erfaringer vil blive vigtige brikker i det videre arbejde med at skabe langvarig effekt af forskningsprojektet.

Arcadia afsluttes efter planen med en rapport og resultatopsamling i sommeren 2028.  

Fakta
De danske partnere i Arcadia 

  • Til daglig er de danske projektpartnere i forvejen godt i gang med at samarbejde om at forbedre vandtilstanden i Odense Fjord.  
  • Siden 2022 har organisationen Odense Fjord Samarbejdet, som udover Odense Kommune, Syddansk Universitet og Vandcenter Syd består af 14 andre partnere, med støtte fra Region Syddanmark, samarbejdet om at undersøge fjordens stressfaktorer og udvikle mulige løsninger. 
  • Organisationen har som erklæret mål at skabe god økologisk vandtilstand i Odense Fjord før 2027. 

Fakta

Kort fortalt om Arcadia 

  • Arcadia er et tværeuropæisk forskningsprojekt, som EU har valgt at støtte med cirka 140 millioner kroner. 
  • Cirka 20 millioner kroner går til de danske projektpartnere. 
  • De primære landepartnere er Danmark, Italien, Sverige, Østrig og Kroatien. Projektet har i alt 42 partnere. 
  • Arcadia kommer til at løbe over 4,5 år. 
  • Projektet er en del af Horizon Europe, som er EU’s primære funding-program målrettet forskning og innovation. Horizon Europe har et samlet budget på 95,5 mia. EUR. 

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top