Forlig om en ny grøn mobilitetsplan for Odense

Planen sikrer, at Odense Kommune når i mål med at reducere den forventede CO2 udledning i 2030 fra trafikken med 100.000 ton svarende til 46 %.

Med aftalen om grøn mobilitetsplan er et samlet byråd enige om, at Odense skal være en levende by for alle. Derfor er forligspartierne enige om, at denne grønne mobilitetsplan baseres på to afgørende målsætninger:

  • Der skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil. Derfor ønsker forligspartierne, at aktiviteten i bymidten udvikles, så der i 2030 bor og færdes 25% flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag.
  • Der skabes en mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så vi også i vores transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen. Derfor sikrer planen de nødvendige CO2-reduktioner, så den samlede CO2-udledning fra transport reduceres med 46 %.

Forligspartierne er enige om, at planen ikke er lykkedes, før begge målsætninger er opfyldt.

Læs forliget her

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top