Direktøren for Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose er på plads

De fire parter i arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose – Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og FAB samt AP Ejendomme, som er datterselskab af pensionsselskabet AP Pension – driver sammen omdannelsen af Odense-bydelen Vollsmose fra et udsat boligområde til en bydel med stærk sammenhængskraft og varieret arkitektur.

– Vi er i bestyrelsen meget glade for at have tiltrukket en så stor og erfaren kapacitet som selskabets leder. Tove er stærk i samtlige discipliner inden for planlægning og byudvikling, og hun har ikke mindst blik for, hvad der skal til for at skabe varierede, både socialt og miljømæssigt bæredygtige byområder med god arkitektur og gode byrum, som understøtter sammenhængskraften og livet i byen. Vi glæder os meget til samarbejdet, udtaler Peter Winther, bestyrelsesformand for Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S

Tove Skrumsager Frederiksen, der er uddannet civilingeniør fra DTU i 1995, har bred ledelseserfaring fra både offentlige myndigheder og fra selskaber med både offentlige og private ejere. Hun har desuden haft ledelsesansvar for store anlægsprojekter og for by- og trafikplanlægning, bl.a. som direktør for Køge Kyst, fra forberedelsen af letbanen på Ring 3 omkring København, samt for planlægning og anlæg af Amager Strand.

Foruden sin ingeniøruddannelse har Tove Skrumsager Frederiksen en master i organisationspsykologi fra RUC. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør i By, Kultur og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune.

– Fremtidens Vollsmose er et ambitiøst og komplekst projekt, men først og fremmest et projekt med et vigtigt samfundsmæssigt perspektiv om at skabe social bæredygtighed. Når man som jeg brænder for god byudvikling for fremtiden, for bæredygtighed i bredeste forstand, og for byområder og byrum i høj kvalitet som understøtter fællesskaber, så glæder jeg mig til at kunne bidrage til denne store og vigtige samfundsopgave, siger Tove Skrumsager Frederiksen.

Hun tiltræder stillingen som direktør for Fremtidens Vollsmose den 1. april 2023.

Fakta om Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose

Selskabet er det første af sin art i Danmark for udvikling af et udsat boligområde.

Det er ambitionen, at den nye bydel Vollsmose fremadrettet vil have nye boligtyper og forskelligartede ejerforhold, som i harmonisk samspil med de tilbageværende fuldt renoverede almene boliger vil bidrage til en varieret, grøn og blandet bydel med en stærk social sammenhængskraft og helt unikke bykvaliteter. Samtidig vil Vollsmose være en helt naturlig og integreret del af Odense i både fysisk forstand og ikke mindst i borgernes bevidsthed.

Arealudviklingsselskabet er et privat selskab, som ejes af fire ligeværdige parter. De tre grundejere – Civica, FAB og Odense Kommune – indskyder arealer i selskabet, mens AP Ejendomme som privat investor bidrager med investeringer på over 700 mio. kr. samt et forslag til en ny og bæredygtig bydelsplan, som er et fælles grundlag for det videre arbejde i selskabet.

Arealudviklingsselskabet skal udvikle et område med omkring 400.000 m2 byggegrunde med et salg af i alt ca. 218.000 m2 byggeretter. Når fremtidens Vollsmose står færdig, vil parterne i arealudviklingsselskabet, selve selskabet, Landsbyggefonden samt kommende købere af byggeretter have investeret op mod 10 mia. kr. i omdannelsen.

https://www.fremtidensvollsmose.dk/ 

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top