23,1 millioner kroner fordelt i Korsløkke & Kragsbjerg

Alle borgere i Korsløkke & Kragsbjerg havde i perioden fra den 20. januar til den 12. februar 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.877 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 12 procent af borgerne i området. 

For at sikre at de unge i lokalområdet, som repræsenterer en tredjedel af lokalområdets befolkning, var ordentligt repræsenteret, har de været inviteret til et social dining event med en dertilhørende workshop.

På et borgermøde for alle i lokalområdet den 1. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

En styrkelse af fællesskabet

Den omfattende borgerinddragelse i Korsløkke & Kragsbjerg har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Sociale grønne områder, fællesskabsskabende aktiviteter samt trafik og infrastruktur.

– Det er et imponerende engagement, borgerne i Korsløkke & Kragsbjerg har vist i borgerinddragelsen. Det er afgørende for os at lytte til og inddrage vores lokale borgere, da det er dem, der bedst ved, hvordan vi kan styrke lokalområdet. Borgerne har tydeligt givet udtryk for, at de ønsker at prioritere fællesskabet i Korsløkke & Kragsbjerg, og derfor glæder det mig, at det er lykkes at lave en lokal velfærdsaftale, hvor fællesskabet er i centrum, siger Abdinoor Adam Hassan, medlem af byrådet I Odense Kommune.

Som en del af Velfærdens Fundament, har Odense Byråd besluttet at afsætte 23,1 millioner kroner til at styrke Korsløkke & Kragsbjerg samt modernisere Ejerslykkeskolen.

Den lokale velfærdsaftale for Korsløkke & Kragsbjerg er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 7. juni 2023.

 

Sådan fordeler pengene sig

Lokalområdet: 9,1 mio. kr.

Udvikling af den nordlige ende af Munkedammen til et større, socialt areal: 4.000.000 kr. 
Hundeskov i Munkedammen: 300.000 kr.
Bålhytte i Albaniparken: 850.000 kr.
Sankehaver og biodiversitet med forklaringstavler: 200.000 kr.
Opgradering af Kragsbjerggaard Skov: 300.000 kr.
Sikker skolevej ved Ejerslykkeskolen: 500.000 kr.
Udvikling af udendørsarealer og fællesskaber ved Ejerslykkeskolen: 1.000.000 kr.
Tilskud til Odense Kammeraternes Sportsklubs legeplads og multibane: 500.000 kr.
Tilskud til modernisering af Odense Kammeraternes Sportsklubs klubhus: 1.000.000 kr.
Tilskud til klubhus ved motorsportsklubben Odin: 300.000 kr.
Oplevelsespulje til lokale events: 150.000 kr.

Modernisering af Ejerslykkeskolen: 9,7 mio. kr.

Forbedring af forholdene i musiklokalet: 3.000.000 kr.
Modernisering af kontorfaciliteter: 800.000 kr.
Yderligere mødefaciliteter for personale og specialklasse: 1.200.000 kr.
Sammentænkning af håndværk/design, sløjd og PLC: 2.100.000 kr. 
Lofthængte opladeløsninger til elever og personale: 300.000 kr. 
Modernisering af toiletter i midterbygningen: 800.000 kr.
Modernisering af legepladsen ved indskolingen: 800.000 kr.
Opgradering af legepladsareal ved boldbanerne: 700.000 kr.

Vedligehold af Ejerslykkeskolen: 4,3 mio. kr.

Tilpasning af CTS (styring af varme og ventilation) 
Energioptimering af VVS- installationer 
Udskiftning af lofter og belysning, hvor lofterne udskiftes 
Renovering af kloak 
Udskiftning af indvendige døre 
Udskiftning af linoleumsgulve

Se hele aftalen på odense.dk/korsløkke.

 

 

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Korsløkke & Kragsbjerg
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Korsløkke & Kragsbjerg

 

 

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top