Oversigt over gældende og nye COVID-19-tiltag

 

Få et grafisk overblik over de nye restriktioner her

Oversigt over restriktioner gældende fra mandag 26. oktober til og med 23. november 2020.

 • Forsamlingsforbud sænkes til 10 personer (skærpelse).
 • Forsamlingsforbud på 50 personer ved udendørs begravelser og bisættelser. (skærpelse).
 • Anbefaling om max 10 personer i private hjem.
 • Anbefaling om social kontakt med max 10 personer (ud over husstand/arbejde/skole/fritidsaktivitet).

Oversigt over samlede restriktioner gældende fra mandag 26. oktober til og med 2. januar 2021.

Forsamlinger

 • Det nuværende ”store” forsamlingsforbud på 500 personer fastholdes.
 • Fortsat suspendering af superliga- og idrætsarrangementsordning, så der maksimalt må være 500 siddende personer til stede samtidig ved indendørs- og udendørs arrangementer, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
 • Maksimal grænse på 50 personer for aktiviteter på socialområdet for socialt udsatte børn og unge op til 18 år med eller uden deres familier arrangeret af myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner (nyt).
 • Maksimal grænse på 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten (nyt).

Krav om mundbind og visir – gælder fra 29. oktober 2020

 • Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet (nyt).
 • Krav om brug af mundbind eller visir indendørs, hvor offentligheden har adgang, fx detailhandlen, kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter (nyt).
 • Krav om delvist brug af mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner (ungdoms, voksen- og videregående uddannelser (nyt).
 • Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan med fordel bære visir.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder – dog ikke når man sidder ned.

Restaurationer, natteliv mv.

 • Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22. Dog mulighed for at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00 – 05.00 med henblik på at sælge take-away
 • Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.
 • Serveringssteder skal skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.
 • Serveringssteder skal have skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem gæster.
 • Serveringssteder opfordres til at indføre frivillig registrering af gæster for at hjælpe smitteopsporingen.
 • Borgere opfordrer til at downloade smittesporingsappen Smitte|stop.
 • Forbud mod indtagelse af alkohol under kørsel i busser.

Detailhandlen

 • Forbud mod salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl. 22 (nyt).
 • Butikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale.
 • Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale.
 • Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ind ad gangen.

Sociale kontakter og arrangementer

 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål, og med deltagere, man ikke normalt er social med (skærpelse).
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer med overnatning fx kolonier, lejrskoler og studieture (skærpelse).
 • Muligt at holde arrangementer inden for børns egne sociale kontakter fx en børnefødselsdag (lempelse).
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis Sundhedsstyrelsens gode råd til private arrangementer kan overholdes, men bør slutte senest kl. 22 (skal ske under iagttagelse af nye forsamlingsregler).
 • Det anbefales at undgå håndtryk, kindkys og kram og at holde 1 meters afstand.
 • Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer, aflyses.

Arbejdspladser og transport

 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.
 • Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.
 • Opfordring til at rejse uden for myldretiden eller alternativt gå eller cykle.

Sundhedssektor, ældrepleje, botilbud mv.

 • Øget fokus på bl.a. udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. besøgsforbud på plejehjem og botilbud for at beskytte særligt sårbare borgere (skærpelse).

I øvrigt gældende restriktioner mv.

 • Intensivering af den stikprøvevise indrejsekontrol ved grænsen mod Tyskland (skærpelse).
 • I lokaler, som offentligheden har adgang til, er der bl.a. areal-krav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
 • Politiet har mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud.
 • Regler om forlystelser, som fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i henhold til smittefaren.
 • Regulering, retningslinjer og anbefalinger vedrørende dagtilbud, skoler, institutioner mv.
 • Diverse sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, idræts- og erhvervsområdet.
 • Diverse anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.