Igen indendørs besøg på plejecentre og aflastningspladser fra 2. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har 29. juni meldt ud, at der åbnes op for besøg på plejecentre mv.

Det betyder, at fra torsdag 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under COVID-19-epidemien skal dog stadig følges. 

Ledelsen af plejecentre og aflastningspladser skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud midlertidigt udstede forbud eller besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19. Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod én eller flere konkrete institutioner vil det fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere/patienter at få besøg fra den nærmeste pårørende. 

Se faktaark om lempelser for besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse her

 

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top