orddjurs Kommune følger situationen i Ukraine og gør klar til at hjælpe

Der er fokus på indkvartering af flygtninge, cyberberedskab og dialog med berørte borgere og virksomheder efter den russiske invasion i Ukraine i torsdags.

Norddjurs Kommune har nedsat en task force-gruppe på tværs af fagområder med henblik på at følge situationen i Ukraine tæt, hjælpe hvor det er muligt og samtidig håndtere eventuelle problemstillinger.

Det danske samfund står muligvis over for en betydelig flygtningestrøm, og Udlændingestyrelsen har bedt kommunerne undersøge, om de har egnede indkvarteringssteder. Det arbejder Norddjurs Kommune i øjeblikket på, så kommunen kan være klar til at tage imod ukrainske flygtninge, hvis det måtte blive aktuelt.

Der er også fokus på cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed opfordrer myndigheder og samfundsvigtige virksomheder til at styrke cyberberedskabet efter den russiske invasion, og Norddjurs Kommune er opmærksom på de udsendte anbefalinger og tiltag til at styrke kommunens cyberberedskab, herunder forsyningssektorens drift.

Norddjurs Kommune vil desuden snarest tage initiativ til dialog med lokale virksomheder samt borgere og familier, som har en relation til Ukraine og derfor er ekstra berørt af situationen. Derudover er kommunen blandt andet i gang med sammen med landets andre kommuner at afklare de juridiske problemstillinger omkring håndtering af eventuelle kulturbegivenheder med russisk deltagelse og samarbejdsrelationer i øvrigt.

Norddjurs Kommune er således i løbende dialog med myndigheder, beredskab og KL for at sikre en koordineret og effektiv indsats.

 

Nyhedsdato: 01.03.2022

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top