Miljøminister besøgte Norddjurs for at høre om kommunens natursamarbejde med lokale industrivirksomheder

Torsdag var miljøminister Lea Wermelin på besøg i Glatved i Norddjurs Kommune. Besøget var arrangeret i forbindelse med Norddjurs’ deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Ministeren hørte bl.a. borgmester Kasper Juncher Bjerregaard og Nymølle Stenindustrier A/S fortælle om givtigt samarbejde mellem tunge industrier samt kommunale og private biodiversitetsindsatser.

Glatved har arealer med meget høj naturværdi, ligesom der er et stort potentiale for at udvikle nye arealer med tilsvarende værdier. De færdigt udgravede råstofgrave er nemlig perfekte som hårde og næringsfattige miljøer, hvor sjældne planter kan vokse. Målet er at skabe en sammenhængende og intelligent naturpleje ved efterbehandling af råstofgrave og indtænke det kommunale affaldsselskab RenoDjurs’ biodiversitetsplan.

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard udtaler:
“Norddjurs er blandt landets bedste tredjedel hvad angår “naturkapital”; men vi vil gøre det endnu bedre. For også her trues biodiversiteten af tab og forringelse af levesteder, og det gør vi noget ved. På en måde der gør en forskel. Siden 2020 har det været en enstemmig kommunalbestyrelse, som står bag, at vi evaluerer og nytænker kommunens naturpleje. Det sker i et samarbejde med både lodsejere, borgere og virksomheder om en øget biodiversitet, så vi sammen skaber en endnu vildere kommune – til glæde for os alle.”

Stort naturpotentiale i Glatved-området

Glatved-området er karakteriseret ved højtliggende kalk, sten, sand og grus, og er i mange år blevet anvendt som råstofgraveområde. Som bekendt er naturpotentialet meget højt på de næringsfattige og skrånende terræner i efterladte råstofgrave. Og områdets tørre og lysåbne naturtype er i forvejen blandt de mest interessante i Jylland. På grund af tidligere tiders hårdhændede behandling af landskabet. rummer netop Glatved-området biodiversitetshotspots med mange livsformer og mange sjældne arter.

Norddjurs Kommune har efter vejledning fra Naturhistorisk Museum og en række lokale natureksperter i nogle år udført naturpleje i området ved fjernelse af invasive arter og andre problemarter på de naturbeskyttede arealer. Kommunen evaluerer løbende den allerede udførte naturpleje og igangsætter om muligt græsning i samarbejde med lokale lodsejere, borgere og dyreholdere hvis dette kan lade sig gøre.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Anette Limborg Madsen, naturkonsulent, Norddjurs Kommune
Mail: alm@norddjurs.dk 
Tlf: 8959 4012

Nyhedsdato: 11.03.2022

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top