Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Norddjurs Kommune afholder næste grundlovsceremoni den 17. maj 2021 kl. 14.00.

Tilmelding kan ske nu og senest den 31. maj 2021.

Tilmelding sker ved at skrive en mail via den digitale postkasse til Norddjurs Kommune.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse

Alternativt kan tilmelding ske ved at ringe til telefon 89 59 11 05 eller 89 59 12 02 med ovenstående oplysninger.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”. Blanketten må først underskrives under ceremonien.

Ved ceremonien vil du møde repræsentanter fra Norddjurs Kommune.

Nyhedsdato: 21.04.2021

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top