Elever har nøglen til gode undervisningsmiljøer

Nu bliver de inddraget i arbejdet.

“Vi ønsker at styrke elevernes stemme” udtaler skole – og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen om baggrunden for, at skolerne i Norddjurs er i fuld gang med at uddanne undervisningsmiljørepræsentanter. Blandt skolefolk er der stor enighed om, at gode miljøer er med til at skabe trivsel og mulighed for læring. Der er også stor enighed om, at elevens perspektiv er afgørende i arbejdet med at etablere disse miljøer. Desværre peger forskellige data på, at dette perspektiv ofte overses. “Sådan skal det ikke være i vores kommune”, fortsætter Lene Mehlsen Thomsen.

Emil Juul Christensen og Sakarias Aslan Jørgensen Kaagh fra Glesborg skole har sat sig klar foran computerne

De er gået online sammen med elever fra de andre skoler i kommunen for at modtage undervisning af Charlotte Helbo Lund fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og ældre elever fra Danske skoleelever (DSE). Disse to sammenslutninger gik sidste år sammen om at uddanne elever, så elevernes stemme kan blive stærkere i arbejdet med undervisningsmiljøerne på de danske grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Almindeligvis forgår undervisningen som et kursus, hvor eleverne samles, men da corona igen udfordrede det fysiske rum, var DCUM og DSE lynhurtige til at omlægge forløbet til det virtuelle, så vi-sammen-hver-for-sig, kan fortsætte den positive udvikling med mere inddragelse af eleverne.

Eleverne er vores vigtigste samarbejdspartner

I Norddjurs Kommune har man et stærkt fokus på kerneopgaven. Visionen er at etablere gode miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. Alle ved, at der kan være langt fra vision til realisering, men i Norddjurs Kommune er man enige om, at en vigtig vej til realisering går gennem samarbejde med eleverne.

“Ved at lytte og træde i elevernes perspektiv får vi viden om, hvordan vi kan justere og regulere, så der skabes gode trivsels – og læringsmiljøer” udtaler Lene Mehlsen Thomsen. Men ifølge Charlotte Helbo Lund fra DCUM kræver det, at eleverne er klædt på til dette samarbejde.

Mistrivsel kan give ondt i maven og konflikter mellem eleverne

Når man går i 5 klasse, kan det være svært at forstå og forklare, hvordan undervisningsmiljøet påvirker egen trivsel og muligheder for læring. Ofte viser mistrivsel sig som ondt i maven eller uløste konflikter mellem eleverne, forklarer Charlotte Helbo Lund. “Gennem uddannelsen opdagerne eleverne, hvor mange forskellige elementer i undervisningsmiljøet, der kan påvirke deres trivsel. De bliver pludselig klar over, at de har rettigheder, og at de kan være med til at påvirke miljøet. De får et sprog og indsigt, som klæder dem på til at kunne forklare sig overfor “de voksne””, fortæller Charlotte Helbo Lund.

Derfor er det også et vigtigt tegn på, at uddannelsen “virker”, når Emil og Sakarias forklarer, at de på UMR-forløbet har lært en masse om, hvordan både små og store ting kan påvirke miljøet. “Og det kan jo både være på en positiv og negativ måde” siger Sakarias med en opmærksomhed på, at vi skal forstå, at det ikke er et enten-eller, men meget komplekst.

Voksne skal tage eleverne alvorligt

Uanset hvor veluddannede og velformulerede eleverne er, så ligger der ifølge Charlotte Helbo Lund også en opgave hos lederne og lærerne ude på skolerne.

“De voksne skal lytte og tage eleverne alvorligt, hvis det her uddannelse skal have en effekt” siger Chalotte Helbo Lund fra DCUM. “Ifølge en del forskning ved vi, at omsætning af den læring, som man har fået på et kursus langt væk fra den virkelighed, hvor læringen skal sættes i spil, er dybt afhængig af, hvordan der følges op, når man vender tilbage til virkeligheden” tilføjer hun.

Læring på et kursus er derfor desværre ikke ensbetydende med, at der sker forandringer i praksis. Dette gab mellem kursus og virkelighed er man udmærket klar over ude på skolerne, og derfor arbejdes der med opsamling og understøttende tiltag på forskellige måder.

På Søren Kanne-skolen afdeling Vestre i Grenaa er UMR´erne allerede trukket i arbejdstøjet

Afdelingsleder Christine Elkjær Storgaard fortæller, at allerede dagen efter det første online forløb drøftede de i elevrådet, hvordan deres undervisningsmiljørepræsentanter skal inddrages. Her blev de enige om, at undervisningsmiljøet skal være et fast punkt på elevrådsmøderne. Der er også blevet nedsat en trivselsgruppe, som skal træde sammen en gang om måneden. Elever fra skolen kan henvende sig til trivselsgruppen, og for at gøre opmærksom det nye arbejde og de nye undervisningsmiljørepræsentanter, er de på afdeling Vestre gået i gang med at producere en lille film, som skal vises for alle på skolen.

“Det er sammen, vi løfter kerneopgaven – både eleverne, skolelederne, lærerne pædagogerne, forældrene og os i forvaltningen”, understreger skole-og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Skole- og dagtilbudschef: Lene Mehlsen Thomsen
lemt@norddjurs.dk
Telefon: 42 72 92 19

For oplysninger om kilder kontakt:

Ina Rathmann, udviklingskonsulent
idr@norddjurs.dk
Telefon: 21 39 95 03 eller 22 52 06 46

Nyhedsdato: 16.11.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top