Djursland kaster sig over bredbåndspuljen

Stor interesse for bredbåndspuljen på Djursland, hvor 35 lokalområder og projekter vil søge bredbåndspuljen 2020.

Norddjurs og Syddjurs Kommuner håber, at puljen fortsætter i 2021, da der stadig er et stort behov for at få udbredt bredbånd mange steder.

En masse frivillige borgere på Djursland kæmper for udbredelse af hurtigt internet. 35 nye lokalområder og landsbyer på Jyllands næse har således frem til deadline den 21. september annonceret, at de vil søge bredbåndspuljen 2020. Projekterne venter nu på, om tele- og forsyningsselskaber vil være deres projektpartnere, således at projekterne kan ansøge Energistyrelsen senest den 26. oktober for at få adgang til bredbånd med høj hastighed.

Der er i Danmark samlet set annonceret 482 projekter, hvilket er tre gange så mange som sidste år.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner har bidraget med rådgivning og støtte til de lokale ansøgningsprojekter. Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune og borgmester Ole Bollesen fra Syddjurs Kommune er håbefulde på borgernes og virksomhedernes vegne og krydser fingre for, at det bliver endnu et skridt på vejen i at få dækket hele Djursland med en god digital infrastruktur. Listen over bevilgede projekter offentliggøres i slutningen af december 2020.

Da bredbåndspuljen under Energistyrelsen sidste år offentliggjorde fordelingen af midler fra 2019-puljen, satte Djursland sig på hele 10,8 mio. kr. ud af årets samlede pulje på 102 mio. kr. Midlerne gik dengang til 14 landområder og landsbyer, i alt over 500 adresser, der nu er i gang med at etablere lynhurtigt bredbånd i områder, hvor det ellers ikke var tilgængeligt.

Regeringen besluttede i 2020 at bevillige 100 mio. kr. til en bredbåndspulje, hvilket åbnede for nye projekter på Djursland. Projektansøgningerne har, som i de andre år, været drevet af lokale ildsjæle, der har modtaget støtte og rådgivning fra en projektmedarbejder ansat i begge kommuner. En af metoderne har været intense workshopdage, der har budt på konkret sparring og assistance til udarbejdelsen af projektansøgningerne.

Bredbåndspuljens 100 millioner kroner, der skal sikre bedre internetadgang i Danmarks yderområder, er pt. ikke at finde i regeringens finanslovsforslag for 2021. Det har bl.a. Landdistrikternes Fællesråd kaldt en ”katastrofe”, og flere partier arbejder på at sikre bredbåndspuljen. Sidste år var bredbåndspuljen heller ikke med i det oprindelige forslag, men endte alligevel med at komme med.

Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune udtaler om ansøgninger fra Norddjurs til bredbåndspuljen 2020:

”Jeg er meget tilfreds med, at en række af vores landsbyer og landområder via bredbåndspulje-projekter har fået mulighed for højhastighedsinternet de seneste år. God digital infrastruktur er afgørende, når man skal gøre sig attraktiv for nye borgere og virksomheder. Stor ros til de lokale ildsjæle, der sammen med den fælles projektmedarbejder fra Norddjurs og Syddjurs hvert år udarbejder de mange ansøgninger. Det er et godt eksempel på det gode samarbejde mellem de to kommuner, og vidner samtidig om, at kommunegrænser ikke er en kinesisk mur”.

Borgmester Ole Bollesen fra Syddjurs Kommune udtaler om ansøgninger fra Syddjurs til bredbåndspuljen 2020:

”Det var rigtig glædeligt at se tildelingen fra bredbåndspuljen sidste år. Det er både borgere, sommerhusejere og virksomheder, der har fået glæde af det. Samtidig er det et væsentligt første skridt i retning af at få dækket hele Djursland med højhastighedsnet. Det er vi afhængige af – både i forhold til tilflytning og i forhold til vores erhvervs- og turismeudvikling. Byrådet i Syddjurs Kommune vil meget gerne støtte den fortsatte udbredelse af højhastighedsnet, og jeg håber derfor også at bredbåndspuljen vil eksistere i 2021”.

På Djursland har 87 % af alle husstande de sidste 3-4 år opnået mulighed for en internethastighed over 100 MB/s. Syddjurs og Norddjurs Kommuner er også klar til at understøtte lokalområdernes projekter i de kommende år dels ift. bredbåndspuljen, og dels ift. offentlige eller private fonde samt fra forsyningsselskaber.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune
Mobil: 27 85 24 51

Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune
Mobil: 21 28 74 34.

Henrik Friis, koordinator for de to Djurslandskommuner
Mobil: 60 12 38 02

Nyhedsdato: 25.09.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top