Covid-19: Ekstra anlægsprojekter

Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag endnu en aftale om ekstra anlægsinitiativer i 2020 for 3 mio. kr.

Partierne bag budgetaftalen 2020 har taget stilling til yderligere anlægsbevillinger, hvor formålet er at understøtte de tab, som lokale fritids-, kultur- og oplevelsesaktører i Norddjurs har haft i forbindelse med Covid-19. Aftalen har to spor: Et for anlæg 2020, og et for drift 2020 og 2021.

Anlæg 2020

Der afsættes 3 mio. kr. til nedenstående anlæg, der kan understøtte udfordringer i forbindelse med Covid-19. Finansieringen sker via kassebeholdningen. Den konkrete udmøntning sker i fagudvalgene.

Voksen-og plejeudvalget

 • Fuglsanggården i Grenaa – køkkenmaskiner og vedligehold 0,3 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget

 • Indeklima i institutioner – pulje på 0,2 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget

 • Forskønnelse og udskiftning af materiel i Grenaa Midtby 0,5 mio. kr.
 • Forbedring af varmeforhold på tidl. Voldby Skoles gymnastikhal 0,09 mio. kr. med en årlig afledt drift på 0,05 mio. kr.
 • Asfaltering af parkeringsplads ved Kulturperronen i Auning 0,3 mio. kr.

Kultur- og udviklingsudvalget

 • Renoveringspulje idrætshaller 1,11 mio. kr.
 • Anlægstilskud til Auning hallerne til nyt handicapvenligt baderum 0,5 mio. kr.

Drift 2020 og 2021

 • Udfordring vedr. mindreudgifter for Fuglsanggården i forbindelse med manglende mødeforplejning som følge af nedlukning i forbindelse med Covid-19. Partierne er enige om understøtte funktionen, så der opretholdes en infrastruktur omkring mødeforplejning og repræsentative formål samt en kantine for at fastholde og tiltrække arbejdskraft. De 0,3 mio. kr., der blev afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med Covid-19 forhandlingerne i foråret, går til Fuglsanggården til dækning af mindreindtægterne.
 • Der eksisterer en række nationale og statslige puljer, som kan være relevante ift. eksterne institutioner, foreninger mv. Forligspartierne er enige om, at fagudvalgene skal fokusere på disse puljer og muligheder for de eksterne institutioner og foreninger, samt at udvalgene skal melde tilbage til økonomiudvalget herom i november.
 • Akutpulje til understøttelse af konkurstruede foreninger og institutioner og sekundært til institutioner, der har lidt et indtægtstab som følge af Covid-19. Partierne afventer næstkommende budgetopfølgning, som behandles politisk i december i år, før der tages stilling til, om der kan afsættes midler på driften til akutpuljen.
 • Fagudvalgene opfordres til at afsætte en reservepulje indenfor udvalgenes eksisterende rammer som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021. Samtidig ser forligspartierne positivt på, at de afsatte reservepuljer i budget 2021 også kan bringes i anvendelse til eventuelle Covid-19 relaterede udgifter i 2021.

Bevillingen ift. anlægsprojekterne blev vedtaget på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 9. oktober. Den endelige vedtagelse skete på kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 20. oktober og derefter finder udmøntningen sted i fagudvalgene.

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00
Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83.

Nyhedsdato: 22.10.2020

 

Se den originale nyhed fra Norddjurs Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top