Udbud af Volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring af kommunale byggeopgaver i behovsafklaringsfasen

Volumenstudier og tidlig myndighedsafklaring af kommunale byggeopgaver i behovsafklaringsfasen

Der er behov for en tidlig afklaring af, om en grund kan rumme den/de ønskede funktioner, afklaring af kommuneplan, lokalplan byggemuligheder, under hensyn til diverse myndighedskrav, f.eks. krav til friareal og parkering, servitutter, tinglysninger, naboer mm.. Der ønskes foretaget en overordnet og foreløbig analyse, som kan hjælpe til at forstå de forudsætninger og risici, der er implicit i valg af den pågældende grund. Forholdene kan variere, afhængig af hvilket formål grunden skal opfylde, den konkrete grund, eller hvordan grunden indrettes. Der skal foretages en foreløbig og tidlig myndighedsafklaring, som forudsætter dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og den relevante fagforvaltning for en overordnet vurdering af, om et givent arealbehov kan realiseres på grunden, og eventuelt hvilke dispensationer, der er nødvendige, og processen herfor.

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen