Trods Corona: Københavns lærere og pædagoger trives en smule bedre

Det seneste år har alle arbejdspladser været stærkt påvirket af Corona-pandemiens uforudsigelighed og mange restriktioner. Det gælder også for daginstitutioner og skoler.

Her har hverdagen været præget af nedlukninger med kort varsel, mundbind, test, fjernundervisning, skarp opdeling af klasser og grupper, ekstra rengøring og ekstrem meget håndvask og afspritning.

Men pandemien har tilsyneladende ikke påvirket trivslen negativt for pædagoger og lærer i landets største kommune. Medarbejderne i Københavns Børne- og Ungdomsforvaltningen har ifølge kommunens nye trivselsundersøgelse oplevet en lille fremgang i trivslen og motivationen på 8 ud af 10 parametre, mens de to temaer, `Arbejdsfællesskaber´ (tidligere `Samarbejde om den fælles opgave´) og `Læring og udvikling´ er uforandret.

82 procent af de lidt over 17.000 fastansatte medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen har svaret på trivselsundersøgelsen. Hovedparten af medarbejderne i forvaltningen er lærere og pædagogisk personale i både skoler, daginstitutioner, fritidstilbud og ungdomsklubber.

Scoren for den generelle trivsel og motivation er 5,7 på en skala fra 1-7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Dermed er trivslen steget lidt siden den seneste trivselsundersøgelse i 2019, hvor trivsels-scoren var 5,6. De to temaer, som med 5,8 scorer højest i undersøgelsen, er ’Indhold i arbejdet’ og ’Ledelsen’. Medarbejderne giver den laveste karakter til temaerne ’Fysisk arbejdsmiljø’ (4,9) og ’Sundhedsfremme’ (4,8).

Indflydelse, nærmeste leder og sundhed har størst fremgang
Dog er netop sundhedsfremme et af de tre temaer, hvor medarbejderne har oplevet den største fremgang med 0,2 point sammenlignet med 2019. Også temaerne ’Indflydelse’ (5,1) og ’Nærmeste leder’ (5,7) har en fremgang på 0,2 point. 

Adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Stax siger:

”Det er overordnet rigtig dejligt at se, at selvom alle har været presset det seneste år, så har det ikke påvirket trivslen negativt. Tværtimod er der en lille fremgang. Det siger noget om et stærkt arbejdsfællesskab i de enkelte institutioner og skoler, at det kan lade sig gøre i en Corona-tid. Medarbejderne og lederne er blevet kastet ud i store forandringer og har fået trykket store opgaver ned over hovedet med ekstremt kort varsel, når restriktioner og påbud er blevet ændret. Det har de tacklet enormt flot og dedikeret med fokus på børnenes ve og vel.” 

”Men vi har stadig udfordringer. Selvom der er en lille fremgang i trivslen, er der stadig for mange medarbejdere, der bliver udsat for krænkende adfærd, som vi ikke vil acceptere. Det gælder fx vold og trusler, som vi stadig arbejder mere systematisk med at forebygge og håndtere. Vi skal både som den store organisation og den lokale arbejdsplads sikre, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre, og hvor de kan få hjælp, hvis de oplever krænkende adfærd.”

“Nu har vi brug for, at man på den enkelte arbejdsplads forholder sig til de lokale resultater og laver en plan for, hvordan der skal arbejdes med de lokale udfordringer. Her skal ledelsen og medarbejdernes repræsentanter sammen skabe fundamentet for at pleje og styrke trivslen og et godt arbejdsmiljø til gavn for både børn og voksne.”

Lille fald i krænkende adfærd
Ser man isoleret på krænkende adfærd, så har 16 procent af medarbejderne svaret, at de inden for det seneste år har været udsat for fysisk vold i deres job, hvilket er et fald på et procentpoint fra 2019. Fysisk vold er i undersøgelsen defineret som angreb mod kroppen i form af fx spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, overfald, kvælningsforsøg og knivstik.

Når det gælder trusler om vold, er der sket et fald fra 9 procent til 7 procent af medarbejderne, der har oplevet det inden for det seneste år. Det er også en positiv udvikling, når man ser på andelen, der har været udsat for mobning, chikane eller diskriminerende handlinger, der er faldet med et procentpoint (fra 9 pct. i 2019 til 8 pct. i 2021). Seksuel chikane er også faldet med et procentpoint (fra 2 pct. i 2019 til 1 pct i 2021).

 

Fakta

 • Trivselsundersøgelsen blev gennemført i perioden 24. februar–16. marts 2021. 
 • 14.079 medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen har svaret på trivselsundersøgelsen. Det giver en svarprocent på 82.  
 • Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. Undersøgelsen består af ti overordnede temaer. 

Medarbejdernes samlede vurdering
(I parentes fremgår vurderingen fra den tilsvarende undersøgelse i 2019)

 • Trivsel og motivation: 5,7 (5,6) 
 • Indhold i arbejdet: 5,8 (5,7) 
 • Arbejdsfællesskaber: 5,5 (5,5) 
 • Indflydelse: 5,1 (4,9) 
 • Nærmeste leder: 5,7 (5,5) 
 • Ledelsen: 5,8 (5,7) 
 • Læring og udvikling: 5,5 (5,5) 
 • Håndtering af krav i arbejdet: 5,5 (5,4) 
 • Fysisk arbejdsmiljø: 4,9 (4,8) 
 • Sundhedsfremme: 4,8 (4,6) 

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top