Trafikken glider bedre i København – men der er stadig plads til forbedringer

Samlet set er målene for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus.

I 2014 satte København ambitiøse mål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus. Samlet set er målene nu indfriet, men for enkelte ruter er der stadig udfordringer med fremkommeligheden for både busser, cykler og biler.

 

Cykler

København er verdenskendt som cykelby, og gennem de senere år er der gjort en hel del for at gøre det mere attraktivt at vælge cyklen som det primære transportmiddel, når københavnere og pendlere bevæger sig rundt i landets hovedstad. En af indsatserne har været et fokus på at nedbringe rejsetiden for de cyklende på særlige ruter ved at gøre det muligt at øge gennemsnitshastigheden. Og på over halvdelen af de udpegede cykelstier er rejsetiderne for første gang på niveau med eller meget tæt på målene. Det viser kommunens årlige redegørelse for trafikafvikling. Den gennemsnitlige rejsetid på cykel på samtlige strækninger er således faldet fra 15,7 minutter i 2011 (baseline) til 14,1 minut i 2019.

Et af de steder, hvor det går særlig godt, er på ruten fra Sundbyvester Plads til Kongens Nytorv. Her er der skåret 3,5 minut af rejsetiden, og det skyldes blandt andet, at forholdene for cyklister er forbedret betragteligt på Amagerbrogade, hvor bredere cykelstier gør det lettere at komme frem.

 

Trafiksignaler og Intelligente Transport Systemer

Et andet fokus i arbejdet med at nedbringe rejsetiderne går på at optimere og samordne trafiksignaler og fx lade dem prioritere busser eller cyklister ved hjælp af ITS (Intelligente Transport Systemer). Med andre ord skaber teknologien et bedre flow i trafikken, og dermed skabes de bedste forudsætninger for at reducere CO2-udledning og forbedre trafiksikkerheden og ikke mindst trafikanternes oplevelse i trafikken. 

 

Busser

For busfremkommeligheden tegner der sig et lidt mere ujævnt billede. Busserne nåede allerede servicemålene i 2018, og i 2019 opnåede man endnu en mindre rejsetidsforbedring samlet set. Men både for 1A og 350S er der sket en større stigning i rejsetiden fra 2018 til 2019, og derfor kigger Teknik- og Miljøforvaltningen nu nærmere på, hvad det skyldes, og hvad der kan gøres. Omvendt viser ruten mellem Nørreport og Ryparken med al tydelighed, at det betaler sig at prioritere bustrafikken. På denne rute kører busserne i separate spor og er derfor mindre generet af den tætte biltrafik i byen. 

 

Målet

Københavns Kommune har et mål om, at 75 pct. af alle ture i København foregår i gang, på cykel eller med kollektiv trafik.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top