Totalrådgivning – 100185 Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej

Opgaven

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med projektering af et byrumsprojekt, som har til formål at løfte og forny Bispebjerg Bakke ved hjælp af et arkitektonisk greb, som formidler historien om kvarterets egenart og kulturarv.

Rådgiverydelser omfatter projektering af omdannelse af Bispebjerg Torv, en begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej samt etablering af ny indgang til kirkegården på hjørnet af Skoleholdervej og Frederiksborgvej.

Opgaven udbydes efter udbudsloven som et udbud med forhandling, hvor der i tilbudsfasen indgår en arkitektkonkurrence for hele projektområdet. Det indebærer, at der i forbindelse med det indledende tilbud skal udarbejdes et konkurrenceforslag, som efterfølgende danner grundlag for udarbejdelse af et dispositionsforslag, projektforslag og et udbudsprojekt, som bliver grundlag for et udbud af anlægsentreprisen.

Formålet med at lade udarbejdelsen af et konkurrenceforslag indgå i tilbudsfasen er at få flere øjne på mulige løsninger samt at lade et samlet forslag til den konkrete løsning indgå i grundlaget for udpegning af totalrådgiveren. Det er vigtigt, da det er forvaltningens opfattelse, at opgaven er kompleks og kræver helt særlige kompetencer og kreative løsninger.

Konkurrenceforslaget vil blive bedømt af en dommerkomité, som bl.a. omfatter repræsentanter fra den lokale arbejdsgruppe.  

Konkurrenceforslaget skal ifm. afleveringen præsenteres for dommerkomitéen og den lokale arbejdsgruppe.

De udbudte rådgiverydelser omfatter projekteringsledelse, myndighedskoordinering, ledningskoordinering, projektering af dispositionsforslag, projektforslag, udbudsprojekt samt efterfølgende projektopfølgning.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Dalux via følgende link:

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-21607

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være uploadet senest onsdag den 5. april 2023, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top