Stil op til Københavns Ældreråd

I oktober 2020 er der valg til Københavns Ældreråd, og du kan måske blive et af de 25 medlemmer de næste fire år.

Nu har du mulighed for at blive en del af Københavns Ældreråd. Der er valg til Københavns Ældreråd, og netop nu kan du stille op.

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, der agerer direkte talerør til Borgerrepræsentationen for københavnere, der er fyldt 60 år. I oktober 2020 er der valg til Ældrerådet, hvor medlemmerne af rådet de næste fire år skal vælges.

”Københavns Ældreråd er et vigtigt eksempel på, at demokratisk engagement ikke kan pensioneres. Det er mit håb, at så mange som muligt vil benytte muligheden for at stemme og måske endda selv stille op til valget i oktober,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for valgafvikling i Københavns Kommune.

”Københavns Ældreråd er en vigtig samarbejdspartner for os politikere i kommunen. Rådet ser ældrepolitik på nye måder og kommer med gode input til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Derfor spiller de også en stor rolle for både Københavns Kommune og byens ældre,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Københavns Ældreråd har bl.a. årlige fællesmøder med flere af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter særlige temaer på den politiske dagsorden, fx ældres sundhed og trivsel, tilgængelighed og seniorbofællesskaber.

For at stille op og stemme skal du være fyldt 60 år senest 30. oktober 2020 og bo i Københavns Kommune. Fristen for at stille op er fredag den 28. august 2020 kl. 12.

Opfylder du ovenstående krav om alder og bopæl, modtager du automatisk et brev med stemmeseddel og en frankeret svarkuvert inden valget i oktober 2020. Er du tilmeldt digital post, modtager du også et digitalt brev med et link til at stemme. Alle vælgere beslutter selv, om de vil stemme digitalt eller med den tilsendte stemmeseddel. Du kan stemme i perioden 9. oktober til og med 30. oktober 2020.

Fakta

  • Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Københavns Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode.
  • Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30 sager i høring om året.
  • Læs mere om valget, samt hvordan du stiller op og stemmer til ældrerådsvalget, på www.kk.dk/valg eller kontakt Borgerservice på 3366 3366.

Læs mere om Ældrerådet på www.aeldreraadet.kk.dk

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top