Rammeaftale om levering af varmblandet asfalt til maskinudlægning

Opgaven

Rammeaftalen omfatter levering af varmblandet asfalt til maskinudlægning. 

Leverancer skal fortrinsvis produceres og leveres indenfor almindelig arbejdstid, men det skal påregnes, at der forekommer nat- og weekendarbejde ca. 50 dage årligt, fortrinsvis i perioden juni- oktober.

Leveringsomfanget forventes af kunne variere mellem 50-1.000 tons pr. døgn, som efter nærmere aftale skal leveres i en jævn strøm hen over hele arbejdsdagen/-natten.

Leverandøren tillægges ved Rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af Rammeaftalen omfattede ydelser til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Teknik- og Miljøforvaltningen er således på intet tidspunkt forpligtet til at aftage en bestemt mængde fra Leverandøren.

Rammeaftalen træder i kraft den 01.04.2024. 

Rammeaftalen løber indtil den 31.03.2026, hvor den udløber uden yderligere varsel, medmindre Teknik- og Miljøforvaltningen vælger at forlænge Rammeaftalen.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan forlænge Rammeaftalen med 2 x 12 måneder. Hvis Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at forlænge Rammeaftalen, skal Teknik- og Miljøforvaltningen give Leverandøren skriftlig besked herom senest 3 måned inden Rammeaftalens udløb (inden en evt. forlængelse). Det vil alene være Teknik- og Miljøforvaltningens beslutning om Rammeaftalen ønskes forlænget.

Rammeaftalen forventes at have en samlet årlig værdi på omkring 17 mio. kr.  Det forventede årsforbrug er udtryk for en skønnet værdi, da forbruget afhænger af hvor mange anlægsmidler politikerne i Københavns Kommune tildeler Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med de årlige budgetaftaler. Det samlede køb under rammeaftalen kan dog ikke overstige 90 mio. kr. ekskl. moms, hvilket udgør Rammeaftalens maksimale værdi.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest fredag den 02.02.2024, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top