Prisindhentning på stomihjælpemidler i Københavns Kommune

Formålet er at danne et grundlag for kommunens bevilling af tilskud til hjælpemidlet i henhold til Servicelovens § 112, stk. 3, sidste punkt, samt sikre borgerne muligheden for at indkøbe hjælpemidlerne til en pris, der ligger inden for den tildelte støtte.

Pristilbuddet fra den aktør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris, vil blive brugt som beregningsgrundlag for bevillingen af støtte til stomihjælpemidler i en 2-årig periode. Ved indlevering af pristilbud forpligter aktøren sig til at sælge hjælpemidlet til kommunens borgere til den pris aktøren har fastsat og under de vilkår, som er gældende for borgeres køb af hjælpemidler i Københavns Kommune.

Tilbudsperioden begynder den 1. juni 2023.

I medfør af reglerne i frit valgs ordningen i Servicelovens § 112, er aktøren, der har afgivet pristilbuddet med den samlet set laveste pris, ikke garanteret nogen minimumsomsætning.

For at få prisindhentningsmaterialet og deltage i prisindhentningen skal du tilkendegive din interesse i en e-mail til HMC Indkøb hmc-indkoeb@kk.dk , att. Johannes Bo Nielsen, med overskriften ”Prisindhentning på stomihjælpemidler 2023 – interesse”. Mailen skal indeholde firmanavn, kontaktperson, samt kontaktdetaljer.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top