Offentligt EU- udbud – Hovedentreprise – Kulbaneparken 001407

Opgaven

Kulbaneparken er en ny park, som anlægges i Kulbanekvarteret i Valby. Kulbaneparken ligger ovenpå en delstrækning af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. Entrepriseområdet strækker sig fra den lukkede banegravs begyndelse ved Retortvej i øst til Vigerslevvej, som afgrænser parken i vest. Det er et ca. 1 km langt forløb, som afgrænses delvist af Kulbanevej mod syd og den almene boligforening Vigerslev Vænge mod nord. Syd for Kulbanevej og øst for Hornemanns Vænge ligger den anden og mindre del af projektområdet, som indeholder regnvandsbassinet Kulgraven. Projektområdet udgør samlet ca. 44.000 m2.

Arealet husede frem til slutningen af 1960’erne Valby Gasværk – et stort og aflukket industriområde. Gasværkets produktion fik en dramatisk afslutning i 1964, hvor værket sprang i luften i en voldsom eksplosion, der destruerede gasværket og forårsagede store ødelæggelser samt forurening i området. Banedanmark har miljøhånderet en del af arealet i forbindelse med anlæg af Ringstedbanen, resten skal miljøhåndteres i forbindelse med anlæg af Kulbaneparken.

Jernbaneforbindelsen København-Ringsted er ført under jorden på det kommende parkareal i en delvist nedgravet tunnel. Parken skal derfor på nordsiden af Kulbanevej anlægges på et hævet terræn med delvist stejle skråninger. Tunnelen og dets jordankre medfører en række tekniske krav og begrænsninger til parkprojektet, såsom begrænsninger på last, placering og valg af beplantning, funderingsforhold mm.

Entreprisen skal udføres i tidsrummet som anført i Entrepriseaftalens pkt. 5.

Kunstlandskabet er ikke omfattet af udbuddet, og påtænkes indkøbt via delydelsesreglen i Udbudslovens § 8, stk. 2. Kunstlandskabet er placeret i den del af parken som udføres som etape 2.

Opgavens kontraktsværdi er 38 mio. kr.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt via Byggeweb på https://www.rib-software.dk under følgende Byggeweb nr. TN499054.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest mandag den 17.08.2020, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen