Kunstgræsbaner i Hekla Park, 100289 Totalrådgivning

Opgaven

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal planlægge og gennemføre et anlægsprojekt, som indbefatter konvertering af det fulde areal, hvor der i øjeblikket er almindelige græsbaner til kunstgræs.

En sådan løsning giver større fleksibilitet i disponering af arealet, da kunstgræsset kan opstreges løbende og disponeres til skiftende behov for banestørrelser. Desuden giver muligheden for omplacering af baner en mere ensartet slitage på underlaget, hvilket forøger græstæppets levetid.

Arealets omfang og muligheden for fleksibel benyttelse vil betyde en væsentlig kapacitetsforøgelse, der i højere grad vil kunne bidrage til en fremtidssikring af kapacitetsbehovet i forbindelse med byudviklingen i området.

Der er desuden tale om en innovativ løsning, hvor erfaringerne vil kunne bruges til etablering af tilsvarende løsninger på andre af byens idrætsanlæg.

Det er besluttet, at banerne skal anlægges med infill af kork.

Arealet, som skal konverteres til kunstgræs, ligger på en gammel losseplads, hvilket stiller store krav til såvel jordhåndtering som stabilisering af kunstgræsset. I forbindelse med projekteringen skal det belyses, hvilke myndighedstilladelser, der skal indhentes (evt. §19-tilladelse og §8-tilladelse).

Sammen med etablering af kunstgræsbanerne skal der endvidere etableres lys samt et depotskur for driften.

Opgaven angår totalrådgivning med henblik på at udarbejde forslag til såvel etablering af kunstgræsbaner samt lys.

Opgaven omfatter projektforslag, myndighedsprojekt (Hekla Park ligger i et fredet område), udbudsprojekt, evt. udførelsesprojekt, samt projektopfølgning og fagtilsyn.

Materiale

Det fulde udbudsmateriale er offentligt tilgængeligt på

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-21630 

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest 11. april 2023, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top