Københavns luftkvalitet skal kortlægges

Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. Vigtigt redskab for den grønne for

I løbet af sommeren vil der blive opsat fem luftmålestationer på udvalgte steder i København. Det fremgår af et orienteringsnotat til Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Luftmålestationerne skal levere viden om luftforurening og give svar på, hvor omfattende luftforureningen er i områder med meget trafik og med mange brændeovne.

Derfor vil luftens indhold af forskellige stoffer – som kvælstofdioxid og ultrafine partikler, blive målt, ligesom indholdet af stoffet ’black carbon,’der kommer fra brændeovne og vejtrafik, vil kunne spores.

Luftmålestationerne vil blive placeret på steder med meget trafik, hvor der færdes mange mennesker eller i områder, hvor mange fyrer med brændeovn.

Luftmålestationerne opsættes som en fælles indsats mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som led i strategien ’Øget viden om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København.’

Teknik- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at der skal udarbejdes en plan for opstilling af yderligere ti luftmålestationer i København.

 

Fakta – målestationernes placering

  • Målestation 1: Indre Nørrebro på P-plads ved Krügersgade 5.
  • Målestation 2: Indre by i græsrabat overfor Søtorvet 5.
  • Målestation 3: Valby på P-plads ved Folehaven 72.
  • Målestation 4: Bispebjerg på P-plads ved Hillerødgade 79.
  • Målestation 5: Amager på trafiklegeplads på hjørnet af Backersvej og Formosavej.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top