Invitation til partnerskaber med fokus på ressourceudnyttelse af madaffald fra husholdninger

Vi har brug for din hjælp til udvikling af nye idéer til, hvordan vi kan genanvende alle delene af det københavnske bioaffald.

I Københavns Kommune har vi et mål om at genanvende 70 % af husholdningsaffaldet i 2024. I den forbindelse har vi brug for din hjælp til udvikling af nye idéer. Kommunen har et mål om at genanvende madaffald fra husholdninger.  Nye muligheder for bedre udnyttelse af ressourcer i madaffald skal kunne spille sammen med produktion og anvendelse af biogas fra madaffald, da det indgår i kommunens Klimaplan 2025.

Indsamling af madaffald fra alle husholdninger startede i efteråret 2017. Affaldet bliver forbehandlet, hvor urenheder og poser sorteres fra. Pulpen bliver dernæst kørt til bioforgasning på et biogasanlæg.

Hvad har kommunen brug for din hjælp til?

  • At optimere og udvikle nye måder at genanvende ressourcerne i madaffald.
  • At få mere viden om de uønskede dele i pulpen, fx mikroplast og synlige urenheder, og hvordan de opfører sig i miljøet.
  • At genanvende det frasorterede affald fra forbehandlingen, som i dag bliver sendt til forbrænding. Fraktionen indeholder bionedbrydelige indsamlingsposer, metal og fibre såsom større stykker af seje skræller og typer af madaffald, som ikke kan pulpes.

Hvad får du ud af at indgå i et partnerskab?

  • Mulighed for test af behandling med madaffald indsamlet i København
  • Støtte og indgåelse i projektansøgning
  • Bistand med viden om indsamling og behandling af husholdningsaffald
  • Afhængig af løsningens størrelse og omfang, stilles finansiering til rådighed til test og demonstrationsforsøg.

Interesseret

Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ressourceudnyttelse af madaffald fra husholdninger, så kontakt projektleder Line Brogaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, gb7z@kk.dk.

Beskriv i jeres mail den grundlæggende idé og hvordan I ser jeres egen og Københavns Kommunes rolle i partnerskabet. Forslag skal være modtaget inden den 30. september 2020.

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at vælge de mest nyskabende forslag, der bedst bidrager til at opfylde kommunens mål. Københavns Kommune vurderer forslagene  løbende. Vi forventer at starte 1-2 partnerskaber i perioden efterår 2020 – efterår 2021.

Københavns Kommune indgår skriftlige partnerskabsaftaler med de enkelte partnere. Det er vigtigt, at virksomheden/organisationen er indstillet på at bidrage med egne timer og/eller andre ressourcer. 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen