Invitation til deltagelse i partnerskaber

Københavns Kommune har i Cirkulær København, Ressource og Affaldsplan 2024, et mål om at genanvende 70 % af husholdningsaffaldet i 2024.

Herunder har kommunen et mål om at reducere C02-udledningen, bl.a. ved at få tekstiler, der kan indeholde plast, ud af affaldet til forbrænding.

Som et led i den indsats har kommunen et særskilt mål om at genanvende 2000 tons tekstiler i 2024.

Vi er opmærksomme på, at der er et udviklings- og optimeringspotentiale på markedet for genanvendelse af tekstilaffald, herunder både mekanisk og kemisk genanvendelse samt udvikling af nye sorteringsteknologier og nye forretningsmodeller.

Vi er derfor interesserede i at etablere partnerskaber med virksomheder, private tekstilaktører og -organisationer med henblik på at optimere og udvikle nye cirkulære genanvendelsesløsninger.

Mulige partnere bør fx have erfaring med:
Samarbejder på tværs af værdikæden, som samler de forskellige aktører (skal være baseret på cirkulære værdier og principper)

  • Kendskab og indsigt i processer hvor tekstilaffald bliver cirkuleret til nye produkter og materialer af høj kvalitet (ikke down cycling)
  • Har erfaring fra lignende udviklingsprojekter (har et stærkt og bredt netværk) inden for området både i DK og EU.
  • Besidder eller kender til ny teknologi (fx sorterings-, sporings- eller behandlingsteknologi), der kan spille en central rolle i et fremtidigt system for genanvendelse af tekstiler.

Københavns Kommune kan f.eks. tilbyde adgang til tekstiler egnet til genanvendelse, indsamlet via nærgenbrugsstationerne.

Derudover kan vi stille udvalgte byrum til rådighed for test og udviklingsaktiviteter (”Living labs”), støtte op om eller indgå i projektansøgninger, medfinansiere udviklingspartnerskaber eller bistå med viden om indsamling og genanvendelse af tekstiler fra husholdninger i København.

Interesseret?
Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ovenstående temaer, så kontakt

Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser hhv. jeres egen og Københavns Kommunes rolle i partnerskabet.

Forslag skal være modtaget inden den 1. december 2020.

Københavns Kommune forbeholder sig retten til at vælge de mest nyskabende forslag, der bedst bidrager til at opfylde kommunens mål. Forslag vurderes løbende. Vi forventer at starte 1-2 partnerskaber i løbet af efteråret 2020 og igen i efteråret 2021.

Der indgås skriftlige partnerskabsaftaler mellem Københavns Kommune og de enkelte partnere. Det er vigtigt, at virksomhederne er indstillede på at bidrage til finansieringen med egne timer eller andre ressourcer. 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen