Invitation til deltagelse i partnerskab om affugtning af tekstiler

”Cirkulær København”, Ressource og Affaldsplan 2024 er vedtaget og i Københavns Kommune har vi en målsætning om at genanvende 70% af husholdningsaffaldet fra senest 2024.

Desuden har kommunen en ambition om at reducere C02-udledningen, fx ved at få tekstiler, der kan indeholde plast, ud af affaldet til forbrænding.

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er der bl.a. indført nationale regler for indsamling og sortering af tekstilaffald.

Det betyder, at alle kommuner skal etablere henteordninger i nær afstand til alle husstande senest den 1. juli 2023.

I Københavns Kommune implementeres ordningen, til at begynde med, gennem sorteringspunkter og vil først kunne dække byen i løbet af 2023 og 2024. Når ordningen er fuldt udrullet er målet at kunne genanvende 2000 tons i 2024.

Problemstilling

Allerede nu har vi viden om, at der er fugtige og våde tekstiler, blandt de indsamlede tekstiler. Denne andel, som vi estimerer til at udgøre ml. 15-30% af den totale mængde indsamlede tekstilaffald, ender pt. til forbrænding.

Vi ønsker at finde en løsning, der kan håndtere denne fraktion og gøre det muligt, at evt. fugtige eller våde tekstiler, som afleveres i kommunens ordning, får en mulighed for at blive genanvendt.  

Vi er derfor interesserede i at etablere et partnerskab med virksomheder, private tekstilaktører og -organisationer, selskaber eller uddannelses- og forskningsinstitutioner, for at optimere og udvikle nye cirkulære løsninger til håndtering af våde og fugtige tekstiler.

Mulige partnere bør derfor have erfaring med:

  • Samarbejder på tværs af værdikæden, som samler de forskellige aktører (skal være baseret på cirkulære værdier og principper) og koordinering af samme.
  • Praktisk erfaring med processer, hvor tekstilaffald bliver finsorteret i forskellige kvaliteter, og har et stærkt og bredt netværk inden for området, både i DK og EU.
  • Besidder eller kender til ny teknologi (fx sorterings- og affugtningsteknologi), der kan spille en central rolle i et fremtidigt system for genanvendelse af københavnernes tekstiler.
  • Opstilling af massebalancer og miljøvurderinger.
     

Københavns Kommune kan i partnerskabet tilbyde adgang til tekstiler egnet til genanvendelse indsamlet gennem kommunens henteordning for tekstilaffald (50-100 tons).

Interesseret?

Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ovenstående tema, så kontakt projektleder Jonas Mortensen el. Tina Winberg fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser hhv. jeres egen og vores rolle i partnerskabet. Forslag skal være modtaget inden den 23. januar 2023.

Med udgangspunkt i de forslag vi modtager, inviteres interesserede parter til et ”projekt-udviklingsmøde” for at skabe rammerne for en projektbeskrivelse inkl. udviklingsmål og partnerskabsaftale.

Det er vigtigt, at interesserede parter er indstillede på at bidrage til finansieringen med egne timer eller andre ressourcer. 

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top