Ekspertpanel skal være med til at forme fremtidens natteliv

Et nyt ’Advisory Board for Natteliv’ bestående af centrale aktører skal være med til at pege på løsninger for nattelivets udfordringer.

Støj, skrald og utryghed har længe været en fast del af det københavnske natteliv. Det skal nattelivets centrale aktører nu være med til at ændre.

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i København har netop besluttet at nedsætte et ’Advisory Board for Natteliv’. Boardet kommer til at bestå af repræsentanter fra beboerforeninger, lokaludvalg og restauratører, men også fra organisationer som Club Mafia, der har erfaring med arbejdet inden for adfærd, hensyn og krænkelser, samt internationale eksperter med viden og erfaringer fra udlandets natteliv.

Beslutningen om det nye advisory board sker i forlængelse af et åbent dialogmøde om nattelivet, der tidligere på året blev afholdt på Københavns Rådhus. Her var nattelivets aktører inviteret for at diskutere nattelivet og de gener, der følger med.

På mødet oplevede kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) en fælles interesse i at løse nattelivets komplekse udfordringer. Hun ser nu frem til et samarbejde i advisory boardet om at finde de bedst mulige løsninger for nattelivets mange aktører:

”Der er brug for at gentænke nattelivet og få vendt alle idéer og fundet nye løsninger til, hvordan vi kan begrænse generne i endnu højere grad end i dag og få ændret adfærden i nattelivet. Med ’Advisory Board for Natteliv’ får vi nu alle gode kræfter med, så vi kan skabe et mere bæredygtigt natteliv, der dels sikrer beboernes nattesøvn og kommer restauratørerne til gode,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

”København skal stadig være en by, hvor der er plads til fede fester og natteliv. Det handler om at finde balancen imellem et levende natteliv og hensynet til de københavnere, der bor og arbejder her, og som der selvfølgelig også skal være plads til. En by som København skal have plads til begge dele, og det tror jeg sagtens vi kan finde fine løsninger på,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Opgaven for ’Advisory Board for Natteliv’ bliver at udarbejde anbefalinger, der skal bidrage til en overordnet retning og strategi for udviklingen af byens natteliv. Anbefalingerne skal bidrage til revisionen af den nuværende Restaurations- og Nattelivsplan i Københavns Kommune.

Advisory boardet skal desuden udpege konkrete initiativer og tiltag til at udvikle nattelivet under hensynstagen til beboernes hverdagsliv samt bidrage med internationale erfaringer omkring håndtering af nattelivet.

Fakta

 1. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at repræsentanter fra følgende aktører inviteres til advisory boardet:
  1. Lokaludvalgene i København
  2. Beboerforeninger
  3. Københavns Politi
  4. Hotel-, restaurants- og nattelivsbranchen
  5. Brancheorganisationen Dansk Live
  6. Club Mafia
 2. Derudover anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen at invitere stadsarkitekt Camilla van Deurs og en repræsentant fra det internationale klubmiljø, der har erfaring med, hvordan udlandet arbejder med natteliv.
 3. Restaurations- og Nattelivsplanen beskriver rammerne for udviklingen af byens natteliv. Den seneste plan blev vedtaget i 2017 og skal revideres inden udgangen af 2021.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top