ABR18 – Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23

Opgaven

Ved budget 2023 blev der afsat 12,6 mio. kr. til sikker skolevej omkring Harrestrup Å Skole, matriklen ved Kirsebærhaven skole. Der blev afsat penge til 6 forskellige delprojekter.

De 6 delprojekter er:

  1. Krydset Retortvej/Værkstedsvej signalreguleres, og forholdene for fodgængere og cyklister forbedres med cykelstier og midterheller på Retortvej. Værkstedsvejer er i dag en privat fællesvej, hvorfor krydsombygningen forudsætter partshøring med grundejere. Derudover skal der nedlægges seks parkeringspladser på Værkstedsvej.
  2. I den sydlige del af Retortvej frem mod Folehaven indsnævres kørebanen, så der kan etableres cykelstier. Der nedlægges 20 parkeringspladser for at få plads til cykelstierne.
  3. Krydset Retortvej/Folehaven tilpasses, så der opnås kortere krydsningsafstande for cyklister og gående. Dette medfører, at to parkeringspladser på Folehaven nedlægges.
  4. På Kirsebærhaven indsnævres vejbanen, og de eksisterende cykelbaner opgraderes til cykelstier. Der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af heller til træer samt kys og kør-pladser. Initiativet udføres på privat fællesvej og forudsætter partshøring af grundejer. Der kan plantes op til to nye træer i trafikchikanerne.
  5. På Blommehaven sikres bedre krydsningsmuligheder og oversigtsforhold for skolebørn ved gangstien fra Grønnehave Allé. Initiativet forudsætter en partshøring af grundejer, da det udføres på privat fællesvej.
  6. På en eksisterende sti og et internt færdselsareal i boligbebyggelsen Folehaven fra vejen Folehaven til Frugthaven foreslås en sti til skolen på Kirsebærhaven. Denne stiforbindelse etableres som dobbeltrettet cykelsti for at opmuntre til cykling og for at fjerne cykeltrafik fra den meget trafikerede vej Folehaven. En støjmur ved Folehaven skal gennembrydes og evt. ændres for at føre stien helt ud til Folehaven vejen. Stien er på privat areal og forudsætter en aftale med grundejer eller ekspropriation. Dette vil blive afgjort i den videre projektering. Tiltaget medfører, at tre parkeringspladser på Frugthaven og op til 18 parkeringspladser på privat areal skal nedlægges

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Dalux via følgende link: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22576

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet senest torsdag den 17.08.2023, kl. 12.00.

 

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top