7-punktsplan skal skabe plads til byens børn

1. Nye lokaliteter

Med de skærpede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er kapaciteten i de eksisterende institutioner reduceret med 50 pct. Det betyder, at der er en stor opgave med at finde nye lokaliteter. 

Der er indgået samarbejder med fx de almene boligforeninger om anvendelse af beboerhuse, med større kulturinstitutioner som Tivoli og Parken, og ikke mindst er kommunens egne faciliteter screenet for biblioteker, kulturhuse, bemandede legepladser mv. 

Der er samtidig nedsat en task-force, der skal fremskaffe flere nye lokaliteter, herunder afdække muligheder for at ibrugtage parker, nye udflytterbørnehaver, hotel- og kongresfaciliteter og lokaliteter i kultur- og fritidslivet, menighedshuse mv. Der er tillige etableret en task-force, der skal sikre etablering af tilstrækkelige sanitære forhold, værnemidler mv.

Nu oprettes der også en nem digital indgang, hvis man som københavner har kvm., som man vil låne ud til pasning. Se mere på KK.dk/corona

2. Mere personale

Der skabes flere personaleressourcer ved at nuværende medarbejdere sættes op i tid og administrative medarbejdere rykkes til pasning. Der rekrutteres nye medarbejdere: Et målrettet opslag til pædagog- og lærerstuderende, ligesom KK vil lancere en kampagne for nye medarbejdere på dagtilbudsområdet i stil med den, der tidligere er gennemført i forhold til sundheds- og ældreområdet.

De første 100 medarbejdere er klar til at rykke ud, og der er tæt på 400 ansøgning fra studerende, der er ved at blive gennemgået

3. Øget rengøringsindsats og tilstrækkeligt med værnemidler

Der mandes op i Københavns Kommunes eget rengøringskorps. Vi er på plads med ca. 300 midlertidigt ekstra ansatte i løbet af næste uge. Herudover har vi indgået aftaler med flere private leverandører, der har ekstra kapacitet i øjeblikket i forbindelse med nedluk på andre arbejdspladser, om at hjælpe med rengøring af nogle af de nye bygninger, der tages i brug.

4. Kommunikation til forældre og institutioner

Alle forældre opfordres til at melde deres pasningsbehov ind uge for uge – De må ikke holde igen, vi skal kende deres behov for at kunne planlægge og prioritere bedst muligt, så udfordringen kan blive løst så hurtigt som muligt.

Når der skaffes kvm til flere pladser, vil der blive prioriteret der, hvor behovet er størst, først.

Til forældrene er der også etableret en Corona pasningshjemmeside med relevante informationer, samt en telefon-hotline, som forældre kan ringe ind til, hvis de har spørgsmål.

5. flere børn i deres vante rammer.

Ikke alle, der har bedt om plads, bruger den, og derfor er der tomme pladser. Derfor vil vi fremadrettet bruge erfaringerne fra første uge til at tilbyde plads til flere børn, da vi kan se, at ca. 1/4 ikke dukker op. Samtidig er der gode erfaringer fra første uge af genåbningen, der er etableret rutiner omkring håndvask og hygiejne osv. Derfor kan vi passe flere børn i deres vante rammer uden at gå på kompromis med de sundhedsfaglige anbefalinger.

6. Akutlinje og udrykningsvikarer.

Der etableres en akutlinje, hvor det enkelte dagtilbud kan få hurtig hjælpe fra et vikarkorps af pædagogiske personale mm, hvis der for eksempel er pludselig opstået sygdom eller kommer ekstra børn.   

7. Mulighed for betalingsfrihed.

Forældre kan få betalingsfrihed, hvis de passer børnene hjemme lidt endnu, og dermed hjælper med at gøre plads til dem, der har et større pasningsbehov.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top