Vandløbsvedligeholdelse på de offentlige vandløb


Grødeskæring

Kalundborg kommune udfører vedligeholdelse ved grødeskæring fra midten af juni til slutningen af juli 2020.

Afmærkning: Lodsejere langs vandløbene bedes afmærke dræn, mulepumper, fiskeredskaber og lignende. Afmærkningen skal være synlig over afgrøden/bevoksningen, så skader undgås.

Hegning: Trådhegn placeret vinkelret på vandløbene skal være forsynet med led og håndtag, der kan åbnes af maskinføreren.

Der må ikke placeres hegn i arbejdsbæltet. Hegn skal enten placeres på kronekanten eller på indersiden af arbejdsbæltet.

Entreprenøren eller Kalundborg Kommune kan ikke holdes ansvarlig, hvis ovenstående ikke er overholdt.

Opmåling af vandløb

Opmåling af vandløb foretages i begyndelsen af juni 2020.

Følgende vandløb opmåles i år:

Andaksgrøften

Bøstrup å

Dyremosegrøften og Mejerirenden

Enghaveløbet

Istebjerggrøften

Karsemoserenden

Kællingerenden

Rye Slettemose vandløb

Kærby Å

Rævemosegrøften

Rørby Svallerup Sogneskelgrøft

Saltbækgrøften

 

På Sejerø:

Tadebækken

Bølerenden

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top