Ny organisering på dagtilbudsområdet – Kalundborg Kommune


Fra august 2020 organiseres dagtilbuddene i 3 områder frem for de nuværende 5 områder i Kalundborg Kommune.

De tre nye områder er dagtilbudsområde Nord, Midt og Syd. Det betyder, at daginstitutionerne fordeles, så der er 6 institutioner i Nord, 8 institutioner i Midt og 9 institutioner i Syd.

Børn, forældre og medarbejdere vil ikke opleve mange ændringer i hverdagen. Den enkelte dagplejer er fortsat på samme matrikel. Tilsvarende gælder for alle vuggestuer og børnehaver, hvor medarbejdere og daglig leder, som udgangspunkt fortsat er den samme. Den nye organisering på dagtilbudsområder er en del af Kommunalbestyrelsen beslutning i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Vi oplever en asymmetrisk udvikling i børnetallet, hvor der i nogle områder er flere børn og andre områder er faldende børnetal. Samtidig er der et ønske om fortsat at understøtte gode dagtilbud i lokalområderne. I den nye organisering er der fokus på at fremtidssikre tre robuste områder, samtidig med at sikre et tæt samarbejde i børns overgange fra dagpleje til daginstitution og til skole. Dette sikres gennem en geografisk inddeling, hvor områdefordelingen som hovedregel følger skoledistrikterne” fortæller Michael Gravesen, børn- og ungedirektør i Kalundborg Kommune.

I den nye organiseringer er Pia Overvad Hansen leder af dagtilbudsområde Nord, Annebeth Vistisen er leder af dagtilbudsområde Midt og Anette Frihed er leder af dagtilbudsområde Syd.

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top