Genoptagelse af sager om beregning af bidraget til pensionsordning i forhold til Tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42.


Ankestyrelsen har vedtaget ny principafgørelse 4-18, som medfører ændring i den administrative praksis i forhold til beregning af bidrag til pensionsordning. På baggrund af denne principafgørelse, genoptager Kalundborg Kommune nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. 

 

Kalundborg Kommune har siden 2010 afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10, men på baggrund af den nye praksis genoptager vi sager afgjort af kommunen på baggrund af tidligere principafgørelse 69-10. 

Vi har gennemgået alle sager der ligger indenfor forældelses fristen som løber tilbage til den 1.2.2015, hvor borgere i Kalundborg Kommune har ret til regulering og sendt afgørelser til hver enkelt borger. Hvis du mener at du har ret til en regulering efter den nye praksis, men ikke har modtaget et brev fra Fagcenter Børn og Familie, beder vi dig om at kontakte os, idet forældelsesfristen på tre år kan være afbrudt.  Vi skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010.   

Spørgsmål til overstående – Fagcenter Børn og Familie 5953 5460

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen