Kronisk syge borgere ved selv, hvordan de får en god hverdag

Vibeke Rosenheim Og Maria Møller I Samtale

Vibeke Rosenheim lider af en kronisk sygdom. Her er hun til møde med fysioterapeut Maria Møller fra Greve Kommunes træningsenhed.

Kronisk syge borgere ved selv, hvordan de får en god hverdag

Kronisk syge borgere skal selv være med til at planlægge deres egen rehabilitering.

Om kort tid får Greveborgere med diabetes type 2, KOL og hjertekarsygdomme mere indflydelse på, hvordan de får en god hverdag med deres sygdom. Greve Kommune har nemlig fået penge af Sundhedsstyrelsen til at afprøve et koncept, hvor hver enkelt borger med kronisk sygdom og kommunens fagperson sammen skræddersyr hver enkelt rehabiliteringsforløb. Erfaringerne fra Greve skal senere bruges i resten af landet, så rehabiliteringen overalt kan blive bedre og mere ensrettet.

God hverdag med kronisk sygdom
“Vi ved, at flere og flere får diabetes, og derfor er jeg glad for, at vi i Greve kan være først med at inddrage borgerne mere i, hvordan de får skabt en god hverdag med en kronisk sygdom”, siger Liselott Blixt, der er formand for Social, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve.

Pengene fra Sundhedsstyrelsen kommer fra en pulje på i alt 65 millioner kroner, der er afsat til at udarbejde en ny national diabeteshandlingsplan.

Borgeren ved bedst
Diabetesplanen indeholder 12 forskellige initiativer, og et af dem handler om at udarbejde en mere ensartet og præcis vurdering af hver enkelt persons behov. I det initiativ indgår også, at borgeren i endnu højere grad selv skal være med til at beslutte, hvordan vedkommende bedst kan leve med en kronisk sygdom.

Greve afprøver nyt koncept
Sundhedsstyrelsen har udvalgt Greve Kommune og fire andre kommuner til at afprøve det nye koncept, og deres erfaringer skal derefter evalueres, så konceptet kan blive udbredt til alle Danmarks 98 kommuner.

Greve Kommune har fået næsten halvanden million kroner til de såkaldte behovsvurderinger, og pengene går først og fremmest til at ansætte en ekstra medarbejder.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen