Konstitueringsaftale

Liselott Blixt O, Pernille Beckmann V og Rigge Nørmark fra I fotograferet lige efter konstitueringen.

Konstitueringsaftale

Her kan du læse den pressemeddelelse, som de tre forligspartier har sendt ud.

PRESSEMEDDELELSE: KONSTITUERING PÅ PLADS I GREVE KOMMUNE

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om en konstituering i Greve Kommune. Pernille Beckmann (V) fortsætter som borgmester og Liselott Blixt som 1. viceborgmester.

”Jeg er glad for, at Venstre er gået frem og har fået et rigtigt godt valg. Men jeg er allermest glad for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det har været nogle svære og lange forhandlinger, men vi har lavet en god aftale der rykker Greve Kommune fremad. Når det så er sagt, så vil vi i næste periode søge så bredt et samarbejde som overhovedet muligt, for det er nu engang det bedste for Greve Kommune” udtaler borgmester Pernille Beckmann.

Konstitueringen består af Venstres 9 mandater, Dansk Folkepartis 2 mandater og Liberal Alliances ene mandat.

Liselott Blixt fremhæver: ”For DF har tre ting være vigtige: Vi skal sætte turbo på hjemsendelse af flygtninge, vi skal holde et godt serviceniveau for de ældre og vi skal have en bedre psykiatriindsats, særligt for de unge. De tre ting har vi fået opfyldt i denne konstituering og derfor er vi glade for aftalen. Flere partier havde ellers varslet at de ville pege på mig som borgmester, men jeg går efter politikken ikke posterne”

I forbindelse med konstitueringen bliver der lavet en ny udvalgsstruktur med seks stående udvalg plus et Økonomiudvalg:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, hvor DF får formandsposten og Liberal Alliance får næstformandsposten.

Kultur- og Fritidsudvalget hvor Venstre får formandsposten og DF får næstformandsposten.

Et nyt Bygnings, Trafik og Miljøudvalg, hvor DF får formandsposten. Udvalget vil bl.a. have til opgave at sikre bygningsvedligeholdelse, trafiksikkerhed og udviklingen af naturen i Greve. LA får næstformandsposten.

Et nyt Plan- og Udviklingsudvalg, der får ansvaret for planområdet herunder udvikling af området omkring Greve Station, Hundige Nordøst mv. Derudover får udvalget en særlig opgave ift. dialog med borgergrupper etc. Venstre får formandsposten.

Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, der får til opgave at håndtere beskæftigelse, integration og ungdomslivet samt uddannelse efter endt folkeskole. Venstre får formandsposten.

Skole- og Børneudvalget der skal dække 0-3 års-området, 3-6 års-området samt Greve Kommunes folkeskoler og klubber. Venstre får formandsposten.

Rigge Nørmark, der er LA nye repræsentant i Greve Byråd udtaler: ”Vi er glade for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med V og DF. Vi glæder os til at arbejde for en kommune med mere frihed, mere vækst. Lettere og hurtigere sagsbehandling og selvfølgelig vil jeg kæmpe for den klassiske LA-mærkesag om at konvertere kolde hænder til varme.”

Hovedpunkter i den politiske aftale: 

 • Serviceniveauet i ældreplejen fastholdes og der bygges almene ældreboliger så det matcher behovet
 • Der etableres et boligfællesskab til udsatte unge med psykiske og sociale vanskeligheder, så de unge har mulighed for at blive i deres nærmiljø.
 • De omfattende renoveringer på skoleområdet fortsættes, ligesom investeringerne i bedre trivsel og fagligt indhold fastholdes
 • Kapaciteten på dagtilbudsområdet udvides og normeringerne i daginstitutionerne hæves
 • Der skal igangsættes en ekstraordinær indsats ift. at hjemsende flygtninge
 • Det sikres, at børn der ikke ønsker halalfødevarer kan få adgang til dette i Greve Kommunes institutioner
 • Der arbejdes videre med en pulje til fartdæmpende foranstaltninger og øget trafiksikkerhed, særligt omkring skoler
 • Den offensive beskæftigelsespolitik fastholdes, så der stilles kontante krav og tilbydes individuel hjælp og støtte.
 • Vækstpolitikken fornys, så der sikres gode rammer for erhvervslivet, eksempelvis gennem konkurrenceudsættelse
 • Der bygges flere seniorboliger i Greve Kommune og muligheden for projekter med blandede boligformer undersøges
 • Partnerskabsaftaler med det frivillige foreningsliv fortsættes og Fritids- og Idrætssekretariatet styrkes
 • Der igangsættes en indsats for at nedbringe sygefraværet og forbedre arbejdsmiljøet for kommunens ansatte
 • Det store fokus på strandrensning fortsættes og placeres i Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
 • Med udgangspunkt i det nationale veterankort, tages der en række lokale initiativer der skal give veteraner en række fordele fx adgang til akut boligliste samt gratis adgang til kommunale aktiviteter og faciliteter
 • Der skal bygges et nyt plejecenter i Tune
 • Udgangspunktet er et uændret skatteniveau, medmindre der ikke kan findes andre finansieringsformer

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top