Greve Kommune vedtager ny lokalplan for Strandvejsområdet

Greve Kommune vedtager ny lokalplan for Strandvejsområdet

En ny lokalplan sætter rammerne for udvikling og anvendelse af Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af Greve Byråd mandag aften.

Da byrådet i Greve mandag godkendte en ny lokalplan for kommunens Strandvejsområde, markerede det samtidig slutningen på en langstrakt proces, der begyndte i foråret 2019 på grund af en stigende utilfredshed med de byggerier, som de gældende lokalplaner for området tillod.

Marc Genning har som formand for Plan- og Udviklingsudvalget været med hele vejen, og han er positiv over resultatet af processen.

“Jeg er glad for, at vi tog skridtet og igangsatte en gennemgribende ændring af de tidligere strandvejslokalplaner. Vi står nu med en rigtig god, samlet lokalplan for hele området, hvor rammerne for udvikling på hele strækningen er tydelige og ens”, siger Marc Genning.

Proces for ny lokalplan

Debatten i foråret handlede især om muligheder for højt byggeri langs Strandvejen. Men der var også andre forhold, som afstand til skel og sammenlægning af matrikler, der ifølge borgerne skulle laves om. Derfor gik Plan- og Udviklingsudvalget i foråret 2019 i gang med at drøfte, hvilke ændringer der præcist skulle til.

Konklusionen på drøftelserne blev, at kommunen skulle lave en ny lokalplan. Men først skulle borgerne høres ved et indledende borgermøde på rådhuset i efteråret 2019.

“Det var et rigtig godt møde, hvor vi fik mange gode drøftelser og konkrete input. De blev omdrejningspunktet for vores bud på ændringer i den nye lokalplan”, siger formand for Plan- og Udviklingsudvalget, Marc Genning.

Den nye lokalplan var efterfølgende i høring i otte uger, hvor i alt 80 borgere og grundejerforeninger tog sig tid til at skrive høringssvar, som politikerne i Plan- og Udviklingsudvalget efterfølgende nærlæste og tog med i deres videre drøftelser om lokalplanen.

“Der har generelt været stor interesse for lokalplanen fra Greveborgerne. Det synes jeg er rigtig positivt, og derfor vil jeg gerne sige stort tak til alle de engagerede borgere, som har været med gennem hele processen, og som dermed har været med til at definere den nye lokalplan”, fortsætter Marc Genning.

Mange ændringer

Den nye lokalplan indeholder en lang række ændringer i forhold til de tidligere lokalplaner.

Nogle af de væsentligste ændringer er, at de særlige områder med byerhverv, hvor man må bygge over 8,5 meter i højden, er indskrænket og nogle steder helt nedlagt. Derudover er det fremover kun muligt at udnytte højst to etager ud mod Strandvejen, og der må kun være lejligheder på 1. sal, hvis der er erhverv i hele stueetagen. Desuden skal den længste facade ved erhverv og etagebebyggelse ligge parallelt med Strandvejen.

Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse er også sat væsentligt ned, og afstanden til skel bliver ens for alle, så både etagebebyggelser og erhverv skal have minimum 10 meters afstand til bagvedliggende boligområder. Det skal være med til at mindske skygge- og indbliksgener.

Fremover må matrikler med skel til Strandvejen i de såkaldte A1-områder, der dækker store dele af strækningen, ikke lægges sammen med andre matrikler. Der er også sat begrænsninger på højden på faste hegn langs Strandvejen, og så er det ikke længere muligt at henstille containere. Til gengæld må borgerne godt stille både lystbåde og campingvogne.

“Jeg er meget tilfreds med de mange justeringer i planen. Der er gennemført store begrænsninger i byggemulighederne ud til Strandvejen. Samtidig er det fortsat muligt at udvikle området med blandede boliger og det byerhverv, som skaber liv. Endelig bliver den åbne stil, som kendetegner området, bevaret. Jeg håber derfor, at den nye lokalplan nu vil skabe tryghed og ro blandt borgerne i området”, afslutter formanden for Plan- og Udviklingsudvalget, Marc Genning.

Lokalplanen for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde bliver offentliggjort på plandata.dk. Bagefter er der en klagefrist på fire uger.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top