Bredt forlig om Greve Kommunes budget

Marc Genning (Venstre), Pernille Beckmann (Venstre), Liselott Blixt (Dansk Folkeparti), Brigitte Klintskov Jerkel (Det Konservative Folkeparti), John T. Olsen (Socialdemokratiet) og Heidi Serny Jacobsen (Socialdemokratiet) står bag budgetforliget sammen med Rigge Nørmark, der var med på distancen.

Bredt forlig om Greve Kommunes budget

Med budgetforliget for 2022 og de følgende år investerer Greve Kommune i et godt liv med en grøn hverdag.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Rigge Nørmark har indgået et budgetforlig for 2022 og de følgende år.

Forliget sikrer et budget uden besparelser, og aftaleparterne har prioriteret en god hverdag, hvor både mennesker og natur trives.

Borgmester Pernille Beckmann er glad for, at det for anden gang i træk er lykkes at lave et budget uden besparelser:

“Greve Kommune har en solid økonomi, og jeg er meget glad for, at vi kan lave et bredt forlig til gavn for borgerne i Greve. Jeg vil gerne sige tak til forligspartierne for en konstruktiv forhandling og et robust budget”, siger hun.

Minimumsnormeringer fra 2022
Marc Genning, gruppeformand for Venstre siger:

“Vi er glade for, at der indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet allerede fra 2022. Ligeledes laver vi et massivt løft på folkeskoleområdet for at styrke faglighed og trivsel. Vi fortsætter arbejdet med at øge trygheden i vores kommune, og vi igangsætter en analyse om omdannelse af Strandvejen, så den er forberedt til klimaforandringer. Der nedsættes et støjråd og udarbejdes en handlingsplan, så vi aktivt kan nedbringe støj i kommunen. Byggesagsbehandlingen får et massivt løft til gavn for borgere og erhvervsliv. Sidst, men ikke mindst afsætter vi penge til en naturpulje, så der er penge til flere grønne områder og tilskud til stenrev i havet, der alt sammen bidrager til at øge biodiversitet”.

Flere skolelærere og pædagoger
John T. Olsen, gruppeformand for Socialdemokratiet siger:

“Vi er tilfredse med dette års budget, som er uden besparelser, og som sørger for, at børnene får både flere skolelærere og flere pædagoger. Jeg er særlig glad for, at forskønnelse af vores klasselokaler nu bliver en realitet. For at forbygge ensomhed blandt ældre, er der også afsat en pulje til aktiviteter i 2022, og jeg glæder mig til at pengene kommer ud at arbejde til gavn for de ældres trivsel. Vi har desuden også fået genindført Naturpuljen, og vi kommer til at arbejde målrettet med vores klimaindsats via DK2020-projektet. Vi igangsætter også en analyse af, hvor vi kan sætte ind for at sikre en god tidlig indsats – særligt på det specialiserede område, som er under stort pres.” 

Løft på handicapområdet

Liselott Blixt, gruppeformand for Dansk Folkeparti siger:

“I Dansk folkeparti er vi især glad for løftet på handicapområdet med en ekstra sagsbehandler, samt visiteret motion til både seniorer og mennesker med demens. Vi fastholder serviceniveauet på ældreområdet med ekstra bemanding og sikrer, at personalet stadig kan vælge mellem hver anden eller tredje weekend i vagt. Vi har også nu taget skridtet til at sikre, at institutioner ikke skal betale ekstra for at købe kød, der ikke er halalslagtet. På borgermødet i Tune, kom det frem at kørestole og rollatorer havde svært ved at komme frem på fortovene, og derfor er vi enige om, at det skal prioriteres, så vi er ganske tilfredse med med budgettet”.

Investering i børnene

Brigitte Klintskov Jerkel, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti siger:
“For Det Konservative Folkeparti har det været vigtigt at investere i bedre normeringer for børnene i dagtilbud, den tidlige indsats og løft af folkeskolen med blandet andet ekstra midler til at ansætte flere lærere, nyt inventar og opgradering af lokaler. Derudover har det været en mærkesag for konservative at bekæmpe trafikstøjen og lave en forundersøgelse af en et-sporet klimastrandvej med inddragelse af borgere og erhverv. Endelig vil jeg nævne, at det har været vigtigt at sikre bedre forhold for ældre og mennesker med handicap ved blandt andet sagsbehandler, personale og bedre adgangsforhold i kommunen”.

Penge til stranden 
Byrådsmedlem Rigge Nørmark siger:
” Stranden er en værdifuld del af hverdagen for os, der bor i Greve, og derfor er jeg tilfreds med, at vi har afsat penge til både sandskrab og strandrensning, så stranden er attraktiv året rundt. Desuden er jeg glad for, at vi har afsat flere penge til rengøring hos de mindste børn i dagtilbud og midler til motorik for de 5-7-årige”.

 

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen