Børnehus Syd lukker

Børnehus Syd

Børnene fra Børnehus Syd mangler alderssvarende rollemodeller.

Børnehus Syd lukker

Daginstitutionen Børnehuset Syd i Gersagerparken lukker. Det har Greve Byråd besluttet, efter at mange pædagogiske tiltag og ekstra ressourcer ikke har ændret på børnegruppens trivsel og udvikling.

På det seneste byrådsmøde i Greve Kommune besluttede politikerne at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende daginstitution Børnehuset Syd. Det betyder, at den lukker senest den 1. oktober 2020.

Der har gennem de seneste tre år været en intensiveret pædagogisk indsats i den selvejende daginstitution Børnehuset Syd. Der er brugt og bruges mange ressourcer på børnegruppen i Børnehuset Syd, blandt andet ressourcer til bedre normeringer, støtteressourcer fra PPR og indsatser fra Socialstyrelsens praksiskonsulenter.

Tre års intens indsats
Trods ekstra ressourcer og stor professionel indsats fra ledelse og personale i institutionen har de mange tiltag ikke ændret på børnegruppens udvikling og trivsel, og det er bekymrende, at børnene mangler alderssvarende rollemodeller.

“Vi kan ikke have en institution, hvor børnene ikke trives og udvikler sig, som børn skal. Vi har forsøgt at ændre på dette gennem en lang række pædagogiske tiltag, ekstra ressourcer og personale. Men vi kan konstatere, at mange af børnene stadig ikke er alderssvarende, hverken socialt eller sprogligt. Det kan vi ikke leve med, og derfor vil børnene blive tilbudt plads i Greve Kommunes øvrige dagtilbud, så de kan få alderssvarende legekammerater”, siger borgmester Pernille Beckmann.

Børnene skal godt videre
Center for Dagtilbud og Skoler vil nu i dialog med Børnehuset Syds forældre, bestyrelse og ledelse sikre, at børnene i institutionen kommer godt videre til andre institutioner i Greve Kommune, når Børnehuset Syd lukker.

Alle forældre får et brev fra Center for Dagtilbud & Skoler i starten af januar 2020, hvor de får at vide, hvilken institution deres barn fremadrettet skal gå i.

Fakta

  • Greve Kommune har haft driftsoverenskomst med den selvejende daginstitution Børnehuset Syd siden 1976. Børnehuset Syd er beliggende i Gersagerparken og er medlem af paraplyorganisationen Børneringen.
  • I driftsoverenskomsten er antallet af pladser fastsat til 50 børn fordelt på 14 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser. Lige nu er der indskrevet 15 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn i institutionen.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen