Strategi spidses til | Nyheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udsatterådet tog i foråret 2018 initiativ til at udvikle ”Strategi for Udsathed”, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia. Strategien blev evalueret i sommeren 2021. På baggrund af evalueringen har udvalget valgt at spidse strategien til.

”Strategi for Udsatheds inddragende tilgang har gjort en stor forskel i forhold til at styrke samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund. Det, ”at vi kender hinanden”, gør det lettere at tage kontakt. Men den inkluderende tilgang har også udfordret, for uden tydelige rammer blev vi ofte mødet med et tilbagevendende spørgsmål om, hvad Strategi for Udsathed er? Derfor har vi besluttet at spidse strategien til, så den rammer vores mest udsatte borgere over 18 år. Vi vil lægge os mere op ad det vi ved virker i forhold til at forebygge udsathed. Det gælder inkluderende fællesskaber og Housing First”, fortæller Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Det betyder, at strategien fremadrettet skal målrettes mennesker, der har et eller flere tunge sociale problemer som f.eks. sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug og hjemløshed. Ensomhed er også en stigende udfordring, som har store konsekvenser for den enkelte – men også for vores samfund. Derfor vil et af strategiens hovedfokus være inkluderende fællesskaber. Samtidigt skifter strategien også navn til ”Inkluderende fællesskaber og forebyggelse af udsathed”.

Housing First
Et andet af strategiens hovedfokuspunkter er Housing First-tilgangen. Det er vigtigt, at den enkelte føler sig hjemme, der hvor man bor og kan være en del af nabofællesskaber

”Det at have en bolig – et hjem-  er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Det er en veldokumenteret og virkningsfuld tilgang, hvor der bliver taget udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første, da en stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre for eksempel psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Implementering af Housing First-tilgangen vil derfor være strategiens andet hovedfokus, hvor vi vil arbejde med en opmærksomhed på, at det ikke blot handler om at få en bolig – men også at fastholde en bolig, da det har store omkostninger både for den enkelte at blive udsat af sin bolig. Her spiller nabofællesskaber også en afgørende rolle”, siger Kirsten Hassing næstformand i Senior- og Socialudvalget.

Næste skridt i at sætte handling på strategien er at nedsætte et tværgående fagprofessionelt handlingsnetværk med eksterne og interne aktører. Det er aktører, der forpligter sig på deltagelse og handling. Netværket skal arbejde strategisk og operationelt. Derudover vil der blive nedsat midlertidige ad hoc-handlingsnetværk, hvor frivillige ambassadører i Strategi for Udsathed samles om konkrete og tidsbegrænsede opgaver.

”Vi har i Udsatterådet været inddraget i evalueringen af Strategi for Udsathed, og vi er meget positive i forhold til en skærpelse af strategien. Især fordi den målrettes vores mest udsatte borgere. Det er vigtigt, at vi zoomer ind på, at styrke de basale forhold i dagligdagen med fokus på kerneområderne: Bolig, beskæftigelse og sundhed. Nogle gange kan manglende fysisk og mental sundhed resultere i ensomhed, smerter, overvægt, dårlige tænder og negative tanker, der ekskluderer den enkelte fra fællesskaber. Derfor er det godt, at strategien fokuserer på, at styrke den enkeltes mentale og fysiske sundhed”, siger Bjarne Dahlmann formand for Udsatterådet.

Fakta om Strategi for udsathed
Strategi for Udsathed er skabt af Fredericias borgere, virksomheder, frivillige, organisationer, foreninger, kommunale medarbejdere og politikere. Strategien baseredes på 12 temaer, som dannede fundamentet for Strategi for Udsathed.

Fremadrettet henvender strategien sig til voksne (18+) med et særligt fokus på de hjemløse grupper, der bliver fremhævet ViVe’s kommende rapport, hvor resultatet af VIVes hjemløsetælling præsenteres. Det er en rapport, der suppleres med en intern undersøgelse.

Strategi for Udsathed organiseres under Social og Handicap med fagchefen som ansvarlig for strategien. Når Strategi for Udsathed organiseres under fagchefen for Social og Handicap sikres det, at Strategi for Udsathed forsat arbejder strategisk og tværgående både internt og eksternt, samtidig med at strategien forankres i de igangværende indsatser på social- og handicapområdet.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top