Plan for gradvis Covid-19-åbning for seniorer og mennesker med handicap i Fredericia er klar | Nyheder

Siden 11. marts har en række tilbud på senior og handicapområdet i Fredericia været lukket ned. Onsdag blev der indgået en politisk aftale for gradvis og kontrolleret genåbning.

Samtlige plejehjem i Fredericia Kommune har været lukket land for pårørende på grund af smittefare med COvid-19. Men nu starter en forsigtig genåbning.

”Vores ældre på plejehjemmene er meget isolerede her under Covid-19-krisen, så nu laver vi en forsigtig genåbning af vores plejehjem, men vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Vores fokus er at passe godt på vores sårbare borgere på plejehjemmene. Med udendørs besøg forsøger vi at finde en balance mellem, at vi skal passe på vores borgere og samtidigt opfylde en efterspørgsel fra de pårørende. Nu prøver vi, og så tilpasser vi efter de løbende meldinger fra Sundhedsstyrelsen og de tilbagemeldinger vi får fra borgere, pårørende og vores ansatte”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Fra på mandag vil det igen være muligt for pårørende at komme på besøg på plejehjemmene. Udvalget har vedtaget en fælles overordnet ramme, som tilpasses lokale forhold. Ens for alle er dog, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer skal følges i forhold til afstand og hygiejne. Det vil sige, at alle besøg er med to meters afstand mellem borger og pårørende, og der kan komme op til to pårørende på besøg ad gangen.

”Det har været meget vigtigt for os at skabe mulighed for kontakt, så man kan se sine kære. Det er stadigvæk ikke det samme som at kunne give et knus, men det glæder mig meget, at det nu er muligt at ses – på afstand. Det vigtigste er, at vi fortsat husker at passe godt på hinanden”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- og Handicapudvalget.

FOA bakker op om den kontrollerede genåbning af plejen
”Det danske samfund er nu så småt ved igen at blive åbnet, og FOA bakker op om genåbningen, så længe den foregår kontrolleret og forsigtigt. Det samme gælder i forhold til en genåbning af plejen i Fredericia. Det er dog helt afgørende, at plejehjemmene er klar til det, før pårørende igen kan få adgang til udendørs besøg. Jeg tilkendegiver, at de ekstra ressourcer, personalet skal bruge på genåbningen, så dette kan lade sig gøre forsvarligt og ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal tilføres”, siger Bente Wozniak, faglig sekretær, FOA Lillebælt.

Alle besøg skal foregå udenfor, og de skal aftales med personalet på stedet på forhånd ud fra de muligheder, der er på det enkelte plejehjem – både i forhold til hvor besøg kan forgå og besøgslængden.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu laver en gradvis og kontrolleret åbning af vores plejehjem. Vi har et særligt hensyn at tage til vores beboere på plejehjemmene og bosteder, som ikke har haft mulighed for at få besøg i mange uger. Med udendørs besøg tager vi skridt til, at vores beboere på plejehjemmene bliver mindre isolerede”, siger Susanne Eilersen, medlem af Senior- og Handicapudvalget.

Pårørende skal selv medbringe forplejning og service, hvis de ønsker det, og borgere og pårørende vil have faste pladser under hele besøget. Ved alle besøg vil der være personale tilstede, og det er personalet, som står for oprydning og afspritning efter besøget.

”Vores medborgere på plejecentrene er ekstra hårdt ramt af denne situation, hvor der i den grad er lukket ned for mange sociale aktiviteter og kontakt med andre mennesker. Udover de udendørs besøg har vi fra byrådets side investeret 150.000 kr. i indkøb af Ipads, som skal bruges på vores plejehjem. På den måde kan endnu flere holde kontakten til familie og venner – på afstand”, siger Bente Ankersen, medlem af Senior- og Handicapudvalget.

Midlerne til indkøb af Ipads kommer fra byrådets fremrykkede anlægsinvesteringer, som er muliggjort da anlægsloftet for kommunerne er suspenderet.

Aflastning af pårørende til hjemmeboende demente
Der bliver også gradvist genåbnet for aflastning af pårørende til hjemmeboende demente. Genåbningen skal foregå kontrolleret og alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges i forhold til afstand og hygiejne. Aflastningen komme til at foregå i Demensfællesskabet Lillebælts lokaler på Sundhedshuset og på Seniorhuset I.P. Schmidt, som i øjeblikket er lukket på grund af Covid-19.
”Seniorrådet mener også, at det er tiden for en åbning for besøg af pårørende til plejehjemsbeboerne. Når der åbnes op for besøg, vil det kræve yderligere krav til udendørs lokaler, antal personer, rengøring af lokale efter besøg, tidsbestilling og meget mere, som fremgår af de retningslinjer, der allerede er på området”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet, og gør opmærksom på, at det er også vigtigt, at de personaleressourcer, der er nødvendige for en god, tryg og sikker afvikling af besøgende, bliver tilført.

Senior og Handicapudvalget har lagt vægt på, at så mange borgere som muligt får genetableret deres aflastning ud fra de gældende retningslinjer. Borgere og deres pårørende kontaktes for nærmere planlægning.

Genoptagelse af al rengøring i eget hjem
Rengøring i eget hjem hver 14. dag har også været sat på pause for en stor gruppe borgere. Men nu bliver der også lavet en forsigtig genåbning for rengøringen i eget hjem. Også her er det vigtig, at alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges i forhold til afstand og hygiejne.
”I Ældre Sagen er vi meget glade for, at der nu er mulighed for at genoptage rengøringen for de fredericianske modtager af praktisk hjælp. Der har været forståelse for at rengøringen har været neddroslet, men det er nu vurderet, at den kan genoptages på forsvarlig vis. Det er dog meget vigtigt for os, at genåbningen sker gradvis og kontrolleret, så vi fortsat passer på vores sårbare borgere”, siger Niels Hother Jakobsen, formand for Ældre Sagen i Fredericia.

Åbning af Proaktiv
Dagtilbuddet og beskæftigelse på Proaktiv har været lukket ned siden 11. marts, og mange borgere har savnet deres vante rammer for daglig aktivitet og arbejde. Proaktiv har i nedlukningsperioden været omdannet til midlertidige aflastningspladser, som har stået klar, hvis presset på de danske sygehuse ville stige og betyde at kommunen skulle være klar til at tage borgere hurtigt hjem fra indlæggelse.

Antal smittede borgere med Covid-19 er lavt, særligt i Fredericia, og det viser sig nu, at der for nuværende ikke er behov for de 19 etablerede senge på Proaktiv. De etablerede midlertidige pladser på Sundhedshuset bibeholdes.

Omlægningen af pladserne på Proaktiv giver mulighed for en gradvis åbning af dagtilbuddet. I første omgang for borgere, som bor hos egne forældre og dernæst for borgere, der bor i egen bolig og som bruger dagtilbuddet. Alle vil blive kontaktet direkte med information om, hvornår Proaktiv igen lukker op.

Fra Handicaprådet lyder en stor ros til at tilbuddet nu gradvist vender tilbage mod mere normale tilstande:
”Fra Handicaprådet følger vi udviklingen nøje, og er tilfreds med at Proaktiv nu igen langsomt kan lukke op for stedets målgruppe. Mange savner deres vanlige rammer, og selvom vi ved mange ønsker at Proaktiv kommer hurtigt i gang igen, appellerer vi til, at der fortsat er tålmodighed og forståelse for at genåbningen vil ske gradvist. Vi er nødt til at gå med livrem og seler, så vi overholder krav til afstand og hygiejne”, siger formand for Handicaprådet i Fredericia, Niklas Andersen.

Udviklingen følges nøje
Senior og Handicapudvalget i Fredericia har besluttet at følge genåbningen nøje og vil senest på næste udvalgsmøde den 25. maj få en status på genåbningen. Skulle der blive behov for justeringer i planen eller iværksætte nye tiltag for genåbning vil udvalget mødes igen i løbet af de kommende uger.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen