Nyt trænings- og legeområde ved Fredericia Sundhedshus | Nyheder

Fredericia Sundhedshus er i rivende udvikling, og der er mange ombygningsprojekter i gang indenfor i huset. Men nu kommer turen også til   udearealerne.

P-pladsen mod øst mod volden og Østerstrand bliver renoveret for at forbedre forholdene for primært gangbesværede og borgere, der bruger flextrafik. Hele det eksisterende parkeringsareal graves væk, og der lægges ny asfaltbelægning, gangstier, belysning m.m.

”Vi har gennem de sidste par år haft meget fokus på at sætte sundhedshuset i stand indvendig for, at borgerne får den bedste oplevelse, når de kommer ind i vores sundhedshus. Men det er vigtig, at udendørsarealerne også er i orden, så vores borgere og besøgende på sundhedshuset kan færdes trygt og sikkert. Vi har blandt andet involveret Trekanten Brand og flextrafik i forhold til parkerings-området – især med fokus på af- og påsætningsområdet for at skabe de bedste forhold for de borgere, der bestiller transport for at komme til og fra sundhedshuset”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Nyt Active Living-projekt med legeplads og træningsområde

På området foran selve hovedindgangen mod øst laves der et Active Living-projekt med kombineret lege-, opholds- og træningsområde. Pengene til dette område kommer bl.a. fra afsatte budgetmidler til projekt Active Living, der har til formål at integrere fysisk aktivitet i hverdagen for fredericianerne.

“Hvis vi indretter vores udendørs-arealer rigtigt, så de inspirerer til, at vi alle bevæger os, er det lettere for os at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk motion. Et spritnyt Active Living-projekt med træningsområde og legeplads ved sundhedshuset vil komme både sundhedshusets brugere og de motionister, der færdes ved Østerstrand og på volden til glæde og gavn” siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati og Borgerudvalget og næstformand for Kultur og Idrætsudvalget.

De private fysioterapiklinikker på sundhedshuset, Træning og Forebyggelse, børnehaven Duponts Gård og Fredericia løbeklub har været med til at kommer med input til, hvordan træningsområdet er udformet, så det kan bruges af så mange forskellige målgrupper som muligt, samtidigt med at området kan bruges som del af den træning, man går til på sundhedshuset.

Midlertidig handicapparkering pga. ombygning af parkering øst

I forbindelse med at der bliver lavet ny legeplads, træningsområde og parkering, så bliver mange parkeringspladser, især handicappladser, lukket ved sundhedshuset. Der bliver derfor lavet seks midlertidige handicappladser ud mod Dronningensgade ved busstoppestedet. Herudover bliver der lavet to timers parkering i den første lomme på den store parkeringsplads mod syd. Se mere info om ombygningerne på sundhedshuset og parkeringsforholdene på www.fredericiasundhedshus.dk 

Hele ombygningen af udearealerne starter i uge 32 og er forventet afsluttet i uge 45.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen