Ny vision for Kulturkasernen godkendt | Nyheder

Fredericia Kommunes Vision 2033 ”Fredericia – Fremtidens centrum” fokuserer på tre områder, der skal sætte retningen for, hvor Fredericia skal

befinde sig om 10 år. Et af dem er kulturen og unikke hverdagsoplevelser.

Kulturkasernen bygger netop på dette fundament, og den nye vision, som byrådet godkendte på deres seneste møde, understøtter den retning, der allerede er sat for kommunen.

”Kulturkasernen er allerede i dag et kulturelt samlingssted og leverandør af unikke hverdagsoplevelser i kraft af et af landets største spillesteder til siddende gæster, et stærkt ungemiljø i MakerSpace og de ny fællesskaber, som vokser frem med fællesspisningerne. Det er nogle af de ting, som den nye vision bygger oven på. Men der er et uforløst potentiale i Kulturkasernen i forhold til at være med til at udvikle kunstuddannelserne i Danmark. Det potentiale skal vi indfri samtidigt med, at vi løfter det lokale kunstmiljø og bringe kunsten tættere på borgerne i Fredericia”, siger borgmester Steen Wrist.

Visionen fokuserer på oplevelser, udfoldelse, læring og møder mellem mennesker og fagligheder. Derfor skal Kulturkasernen danne rammen om kulturelle oplevelser og aktiviteter, kreativt iværksætteri, foreningsfaciliteter og kreative fællesskaber.

”Vi har i Kulturkaserneudvalget været meget optaget at lytte til erfaringer fra andre steder, og vi har set, at det er muligt at etablere et kulturhus, hvor kunst, kultur og kreative fællesskaber understøtter hinanden, og hvor økonomien hænger sammen. Faktisk har det flere steder vist sig at være en god investering for kommunen”, siger Turan Savas, formand for Kulturkaserneudvalget.

Med baggrund i visionen skal Kulturkasernen være et nyt levende og attraktivt kulturelt mødested i Fredericia. Et af tiltagene til at blive det er et strategisk samararbejde mellem Fredericia Kommune og kunstakademierne i Aarhus, Odense og København om at etablere nye kunstværksteder

for studerende fra de tre kunstakademier i Kulturkasernen.

”Kunstværkstederne i Kulturkasernen er en fantastisk løftestang, som giver os mulighed for at gøre Fredericia til et centrum for billedkunst, og som vil kunne tiltrække kunststuderende og professionelle kunstnere fra ind- og udland. Men det er ikke et mål i sig selv. Kulturkasernen skal være et fællesskab mellem foreninger, kreative iværksættere og andre kulturelle aktører”, siger næstformand i Kulturkaserneudvalget, Niels Martin Vind.

Visionen for Kulturkaserne finder du på fredericia.dk

Fakta om Kulturkasernen
Kulturkaserne har til huse i Bülows Kasernes historiske bygninger, og danner i dag rammen om masser af kulturelle oplevelser med blandt andet musikalske oplevelser i Spillestedet Eksercerhuset, teater- og musicalproduktion, Lokalhistorisk Arkiv, Bülows Makerspace og Museernes Skoletjeneste. Derudover bliver gården flittigt brugt som stævneplads ved større idrætsarrangementer.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top