Ny ungeenhed skal hjælpe flere unge med at lykkes i livet | Nyheder

Når man som ung i Fredericia Kommune har brug for at komme i kontakt med kommunen, sker det i dag på tværs af flere forskellige afdelinger. Men fra årsskiftet er det en ny tværgående enhed – ungeenheden – der skal fungere som de unges direkte vej til de kommunale tilbud og indsatser, der er målrettet de unges behov.

Det betyder blandt andet, at medarbejdere og afdelinger rykker sammen i ungeenheden, og at kommunens unge mellem 12 og 30 år derfor vil blive mødt med en større sammenhæng og en højere grad af koordinering, hvis de eksempelvis har brug for hjælp, råd og vejledning i forbindelse med eksempelvis uddannelse eller deres jobsituation.

Samlet enhed giver højere kvalitet

I forbindelse med etableringen af den nye ungeenhed er der stort fokus på netop sammenhæng, da man har en klar forventning om, at den nye samlede tilgang til arbejdet med de unge vil være med til at højne kvaliteten, som i sidst ende er til gavn for netop de unge.

”Vi tror på, at alle unge har ressourcer og talenter, som de kan bruge til at skabe deres egen vej til at lykkes med uddannelse og job. Vores ambition med den nye ungeenhed er, at vi på denne vej kan hjælpe alle unge – uanset om de har brug for nye perspektiver, en kortvarig hånd i ryggen eller langsigtede indsatser,” siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Dedikeret fokus som fundament

Udvalget har sammen med Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget og Senior- og Socialudvalget netop godkendt en politisk vision for ungeenheden, hvor det også står klart, at den nye ungeenhed skal have fokus på, at kommunens unge i højere grad skal blive en del af

meningsfulde fællesskaber, som på sigt kan blive vejen ind i både uddannelse og beskæftigelse.

”Vi har et stort ansvar, når det handler om at sikre, at flest muligt unge kommer i uddannelse og beskæftigelse. Med etableringen af ungeenheden får vi et samlet og dedikeret fokus, som er det bedste fundament for, at alle unge finder deres egen vej til et selvstændigt liv med fodfæste i positive fællesskaber og et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger Connie Maybrith Jørgensen, der er formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Fakta: Mission for ungeenheden

  • Flere unge kommer med i meningsfulde fællesskaber som et af skridtene på vejen mod uddannelse og job.
  • Alle unge oplever, at der er let og tryg adgang til kommunen.
  • De unge hjælpes i netop de aspekter af deres liv, hvor de har brug for det, og de inddrages aktivt via tværgående og sammenhængende indsatser.
  • De unge oplever at blive mødt med et positivt helhedssyn i mødet med kommunen, hvor det er naturligt at medtænke netværk og civilsamfund.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top