Mere tid til kerneopgaven: Første skridt mod afbureaukratisering er vedtaget | Nyheder

På byrådsmødet den 31. maj blev det besluttet, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er besluttet af kommunen, og som ligger udover de lovpligtige opgaver, revurderes indenfor alle kommunens ni udvalg.

Det er Det Konservative Folkeparti, der har taget initiativ til sagen med et ønske om at frigive tid til kerneopgaven og prioritering af de opgaver, som kommer borgerne mest mulig til gavn. Og der blev nikket til forslaget hele vejen rundt i byrådssalen, og allerede nu er de første skridt mod en højere grad af afbureaukratisering taget.

Det skete på det seneste møde i Klima-, Energi- og Miljøudvalget, hvor det er blevet besluttet at ændre delegationsplanen, så der fremover ikke længere skal orienteres om administrativt godkendte projektforslag for udrulning af fjernvarme, men at udvalget kun præsenteres for principielle afgørelser efter varmeforsyningsloven.

”Jeg er rigtig glad for, at Klima-, Energi- og Miljøudvalget som det første udvalg har taget et vigtigt skridt mod en højere grad af afbureaukratisering. Det er vigtigt, at vi bruger ressourcerne, hvor de gør mest gavn. Hele formålet med forslaget, der blev vedtaget i byrådet, er, at der på længere sigt frigøres tid til kerneopgaven for de ældre, børn, unge samt borgerne i Fredericia, så vi dermed sikrer mest mulig kvalitet i de ydelser, der leveres til borgerne,” siger Tommy Rachlitz Nielsen, der er formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget, og som er tilfreds med at se, at også andre udvalg – herunder Børn- og Skoleudvalget – følger trop.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top