Kvaliteten i dagplejen er god, viser tilsyn | Nyheder

Fredericia Kommune er nu færdige med at gennemføre de pædagogisk tilsyn i dagpleje, vuggestue og børnehaver, og dagplejen brilliere med et flot første tilsyn.

”Det glæder mig, at der er en meget høj kvalitet i vores dagpleje i Fredericia Kommune. Det er vigtigt for mig, at både børn og personale trives i vores dagtilbud. Samtidigt er der også en generelt meget stor tilfredshed blandt forældrene med vores dagpleje. Det er især personalets omsorg for børnene, og deres arbejde med at få dem til at føle sig trygge og glade, som forældrene scorer højt”, fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

Det styrkede tilsyn i dagplejen er gennemført i sidste kvartal 2023 med observationsbesøg hos alle dagplejere og gæstedagplejere. I forlængelse af de individuelle observationsbesøg hos dagplejerne er der gennemført en vurdering af kvaliteten af læringsmiljøerne. Kvaliteten og potentialerne for udviklingen af læringsmiljøerne er efterfølgende drøftet mellem dagplejer, tilsynsførende og dagplejekonsulenten.

”Vi vil gerne give vores børn den bedste start på livet, og her er deres første læringsmiljøer vigtig. Derfor glæder det mig, tilsynet viser, at kvaliteten i vores dagpleje er høj og at forældrene er tilfredse. Med dialog skal vi også fremover skabe de bedste betingelser for vores børns udvikling og læring”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Den samlede tilsynsrapport er præsenteret for dagplejere, dagplejekonsulenter og forældrebestyrelse på et fælles dialogmøde, hvor blev lavet udviklingspunkter på baggrund af potentialerne i dette tilsyn, som der skal arbejdes videre med frem mod næste tilsyn i 2025.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top