Indsatser får flere i arbejde | Nyheder

Siden 2020 er der flere fredericianere, der er kommet i beskæftigelse og ledighedsperioden er blevet bragt ned. Det viser statussen på Beskæftigelsesplan 2022, som Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har fået præsenteret.

”VI er kommet rigtig godt i mål med Beskæftigelsesplan 2022, og det er vi ikke mindst på grund af vores indsatser i forhold til at opkvalificere Fredericias arbejdsstyrke i forhold til at læse, regne og skrive samt uddannelse. Her har væres ambassadørprojekter været med til at udbrede viden om f.eks. ordblindhed og de muligheder for hjælp, som der er. Det har motiveret blandt andet ledige til f.eks. at styrke deres kompetencer mod uddannelse”, siger Connie M. Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer og sikre sammenhæng i indsatsen. Beskæftigelsesplanen har som overordnet mål, at flere borgere kommer ud af ledighed. Samtidig er det også et mål at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Jobcenteret er skarpe på, hvad borgere og virksomheder efterspørger. Og derfor følges der også op på deres oplevelser af jobcentrets indsats.

”Jobcentret har et ønske om at modtage systematisk feedback fra virksomhederne og borgere om deres aktuelle indsats med det formål at kunne prioritere vores initiativer. Den seneste virksomhedstilfredshedsmåling fra KL viser, at der samlet set er stor tilfredshed med Jobcenter Fredericias service til virksomhederne. På samme måde giver brugerevalueringen et afgrænset, men fint her og nu billede af brugertilfredsheden og viser, hvor vi skal styrke indsatsen overfor de ledige. På den måde kan vi hjælpe virksomhederne med det, som de efterspørger løbende, samtidig optimerer indsatsen over for vores ledige i kommunen, så de kommer i job”, siger Turan Savas, næstformand i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Fakta

De politiske beskæftigelsesmål for 2022 fortsætter i 2023:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top