Fredericia Sundhedshus er godt på vej til at blive et nærhospital | Nyheder

Fredericia Sundhedshus indeholder allerede en række sygehusfunktioner som blodprøvetagning, jordemoderkonsultation og mammografi, der er koblet op på det nærmeste akutsygehus som en fremskudt funktion. Snart flytter også lægevagten ind i huset, så er sundhedshuset tæt på at være et nærhospital. Og et nærhospital i Fredericia er aktuelt det altoverskyggende emne i samtlige mødefora i samarbejdet mellem region og kommune.

”Vi har et meget veldrevet sundhedshus i det gamle Fredericia Sygehus. Det er et levende hus med regionale, kommunale og private tilbud, der omfatter både fysisk, psykisk og social sundhed. Sundhedshuset summer af liv i alle aldre, og det skal det blive ved med. I sidste ende er det tilbuddene til borgerne, vi har fokus på at udvikle – derfor er næste naturlige milepæl et nærhospital”, siger borgmester Steen Wrist.

Fredericia Sundhedshus rummer i dag en bred palette af sundhedstilbud lige fra forskellige typer rådgivning, til tandpleje, læger, gynækolog og indtil flere psykologer. Tilbud, der er kommet i stand gennem et godt samarbejde på tværs af region og kommune, og det har været fundamentet for udviklingen af sundhedshuset. Næste skridt er lægevagten, som skal flytte ind i nye lokaler. Derudover er den regionale lokalpsykiatri og den kommunale socialpsykiatri er flyttet ind dør om dør i begyndelsen af februar 2023.

”Selvom vi mener, at Fredericia Sundhedshus allerede er tæt på at være et nærhospital, så skal det ikke forhindre os i at være endnu mere ambitiøse. Derfor arbejder vi i kommunen for at få sundhedshuset bragt yderligere i spil som et fremtidigt nærhospital. Det handler i sidste ende om at finde de løsninger, der giver størst mulig værdi for borgerne samtidig med, at vi tager hensyn til, hvad det er muligt at flytte ud fra sygehusene og ind i et nærhospital”, siger formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Connie Jørgensen.

Den tidligere Regering har foreslået at oprette op til 25 nærhospitaler i hele landet, så borgerne kan få nogle af de behandlinger, de i dag modtager på sygehuset, tættere på. Det skal give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne – uden, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Et af de steder, den tidligere Regering oprindeligt pegede på i forhold til placeringen af et nærhospital var Fredericia. Sidenhen er rammen dog ændret, så regioner og kommuner sammen skal søge om at få nærhospitalsstatus.

”Jeg er rigtig stolt af det sundhedshus, som vi har i Fredericia, fordi det rummer så mange sundhedstilbud både kommunale og regionale, og så er jeg meget optaget af, at der er sundhedstilbud tæt på borgerne, og derfor skal vi være ambitiøse og sikre endnu flere nære sundhedstilbud. Det arbejder vi på både i regionen og kommunen, og vi er allerede kommet et godt skridt nærmere mod en fælles ansøgning om et nærhospital i Fredericia. Som formand for Unge- og Uddannelsesudvalget ser jeg gerne, at vi tænker tilbud til unge ind også. Lige nu er vi der i processen, hvor de kommunale fagchefer og sygehusenes afdelingsledelser skal mødes med henblik på at arbejde videre med udformningen af konkrete indsatser i et potentielt nærhospital i Fredericia”, fortæller formanden for Unge- og Uddannelsesudvalget og regionsrådsmedlem Pernelle Jensen.    

Aktuelt venter Fredericia Kommune og Region Syddanmark på en udmelding fra Sundhedsstyrelsen på, hvornår Nærhospitalspuljen kommer i udbud og deadline for dette.

Fakta om Fredericia Sundhedshus
I december 2016 overtog Fredericia Kommune nøglerne til de mange bygninger efter, at regionen havde besluttet at nedlægge funktionerne på Fredericia Sygehus, og det blev startskuddet til Fredericia Sundhedshus. Fredericia Sundhedshus skal rumme de nære sundhedstilbud, så der fortsat sundhedstilbud af høj faglig kvalitet, der hvor der er brug for den – tæt på borgerne.

Fredericia Sundhedshus indeholder i dag omkring 46 sundhedstilbud, som apotek, læger, tandpleje, gynækolog, rådgivning og psykologer. På www.fredericiasundhedshus.dk er der en samlet liste over aktørerne i sundhedshuset.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top