Fredericia Kommune opsiger samarbejdet med Sundplejen | Nyheder

Efter en længere dialog med Sundplejen har Fredericia Kommune besluttet at samarbejdet må stoppe med Sundplejen. Det sker bl.a. på baggrund af, der er eksempler på, at plejekrævende borgere ikke har fået den ydelse, som de er visiteret til ligesom tilliden til, at Sundplejen kan levere den rehabiliterende plejeindsat, der stilles krav om, ikke længere er til stede.

”Det er en ulykkelig situation for vores ældre plejekrævende borgere, men vi har behov for at være sikre på, at de får den hjælp, som de er visiteret til. Der er behov for, at vi kan have tillid til den leverandør, der hjælper vores plejekrævende ældre. Den tillid har vi desværre ikke længere til Sundplejen, og derfor har vi besluttet at stoppe samarbejdet. Samtidigt har vi også et ansvar for, at skatteborgernes penge bliver brugt bedst muligt”, siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Det drejer sig om 242 borgere, der bliver berørt af, at Fredericia Kommune stopper samarbejdet med Sundplejen. Visitationen tager kontakt til alle 242 borgere, og går i dialog med dem om, de ønsker at overgå til den kommunale hjemmepleje eller til Luksusplejen. Kontakt til de borgere, der har behov for hjælp til personlig pleje vil blive prioriteret først. Borgere der udelukkende er visiteret til rengøring, kan derfor komme til at vente længere med at få gjort rent.

”Timingen kunne bestemt være bedre, men vi må sikre, at alle plejekrævende borgere får hjælp uden ophør, selv om en gruppe af borgere nu er nødt til at skifte leverandør hen over sommerferien. Men vi sørger for, at alle borgere er orienteret om de nødvendige ændringer, og at de ved, hvornår de får hjælpen næste gang. Det er en ulykkelig og ærgerlig situation at stå i, men vores vigtigste prioritet er vores plejekrævende borgere”, siger Kirsten Hassing Nielsen, næstformand i Senior- og Socialudvalget

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top