Det går hurtigere og hurtigere med behandling af byggesager | Nyheder

Bunken med ubehandlede og ufordelte byggesager findes ikke længere.

I mange år har det ellers været en udfordring, at sagsbehandlingstiden var lang, når man skulle have behandlet en byggesag. Det har udfordret tålmodigheden hos både virksomheder og private.

En stor indsats fra byggesagsafdelingens medarbejdere har over de seneste 12 måneder fået sagsbunken til at skrumpe. Den store indsats betyder nu, at byggesager bliver fordelt til sagsbehandleren i det øjeblik, de lander i indbakken. 

”Det er rigtig godt gået, at vi har fået sagsbehandlingstiden bragt ned, og at der nu bliver koblet en sagsbehandler på med det samme. I Fredericia Kommune vil vi gerne kunne levere en god service til både virksomheder og private. Vi har et driftigt erhvervsliv, og det er nødvendigt, at der ikke er urimelig sagsbehandlingstid, når de sætter projekter i gang.  Vi er ikke nødvendigvis helt i mål med alle tiltag endnu, men afdelingens hårde arbejde har allerede haft rigtig god effekt. Stor ros for det,” siger Christian Bro, formand for Teknisk Udvalg.

På trods af stigende renter og nedgang i byggeriet har Fredericia Kommune ikke oplevet et fald i antallet af byggeansøgninger. Både i 2022 og 2023 var antallet af nye ansøgninger på lidt over 600 stk. årligt.

Dygtige medarbejdere, it-løsninger og bedre ansøgninger

Indsatserne i byggesagsafdelingen er allerede mange, og der er flere på vej. Nogle har hidtil handlet om at forbedre organiseringen, arbejdsgange og processer, mens andre drejer sig om tekniske løsninger. Fra 2024 er der også prioriteret flere ressourcer til området, så man har kunnet ansætte en ekstra sagsbehandler.  

”Når vi har nedbragt sagsbehandlingstiden hidtil, så er det først og fremmest medarbejdernes fortjeneste. De har knoklet, og vi har justeret nogle arbejdsgange.  Det har haft god effekt. Oven i det er vi i færd med at anskaffe flere tekniske løsninger. Det gælder blandt andet en ny digital platform, som man kan bruge, hvis man skal ansøge om midlertidige arrangementer. Det er en løsning, Vejle Kommune har haft gode erfaringer med. Vi har også sat gang i indkøb af et nyt byggesagssystem, der kan reducere sagsbehandlingen, og så har vi indkøbt nye computere, der simpelthen har mere styrke, og derfor arbejder hurtigere. Mange bække små. Vi arbejder med at fjerne de flaskehalse, der findes, og vi forventer, at vi kan få sagsbehandlingstiden endnu længere ned” siger Jes Bøgelund, afdelingsleder i Byg og BBR.

På længere sigt vil byggesagsafdelingen også arbejde med at inddrage digitale robotter i arbejdet. Sammen med en opdatering af information på hjemmesiden, skal de være med til at afhjælpe en af de største kilder til lang sagsbehandling.

”Den væsentligste grund til, at man kan opleve lang sagsbehandlingstid, er, at vi ikke altid har fuldt oplyste sager. Det materiale, vi modtager, er simpelthen for ringe og mangelfuldt. Det skal bringes i orden, og det koster mange ressourcer og meget tid. Det kræver en fælles indsats at sikre, at vi i højere grad modtager den korrekte information i forbindelse med ansøgningerne, og det er noget af det, vi skal kigge på,” siger Jes Bøgelund.

Positivt for byens håndværkere

Når ventetiden på byggesagsbehandling falder, er det godt nyt for både private og håndværkere.

”Det er meget positivt, at det er lykkedes at få sagsbehandlingstiden ned, og at der er udsigt til, at den kommer endnu længere ned. Jeg er rigtig glad for, at man politisk har sat flere penge af til området, så der er flere til at behandle sagerne. I håndværkerforeningen deltager vi også aktivt i at udvikle brugen af digitale løsninger indenfor byggeansøgninger. Når håndværkere skal have behandlet en byggesag, så kan det være en hæmsko i deres projekter, hvis der er lang sagsbehandlingstid. Der er ofte meget planlægning, der skal gå op, så det er en kæmpe fordel, at man har arbejdet så intensivt med det, og har bragt sagsbehandlingstiden godt ned,” siger Jesper Bjerrisgaard, formand for Fredericia Håndværkerforening.  

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top