Anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturen blev godkendt | Nyheder

Udvalget har i løbet af 2023 indsamlet inspiration og viden og har arbejdet med at afdække, hvordan den nuværende udvalgsstruktur opleves af byrådsmedlemmerne og forvaltningen. Den viden har udvalget samlet i en række anbefalinger, som byrådet behandlede på byrådsmødet den 13. november.

Anbefalingerne fra udvalget fordeler sig på tre overordnede temaer:

  • Tid til politik
  • Et stærkere politisk fællesskab
  • Bedre organisering til fremtiden

I deres anbefalinger har udvalget har haft fokus på, at de i sidste ende skal gøre en forskel for borgerne, forvaltningen og deres kollegaer i byrådet.

”Borgerne skal opleve, at politikerne tackler de fælles udfordringer og leverer mere helhedsorienterede løsninger. Politikerne skal opleve, at det politiske arbejde i udvalgene er smidigt, og at de har bedre tid til at udvikle tværgående løsninger, hvor der er klare snitflader. Og endelig skal forvaltningen opleve et bedre grundlag for at sikre udvikling og implementering af byrådets politik, og at der er bedre tid til at understøtte politikernes beslutninger, når færre ressourcer er bundet op på udvalgsmøder og håndtering af snitfladeproblematikker”, siger Kirsten Hassing Nielsen, formand for §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturen.

Anbefalingerne til en ny struktur skal også understøtte, at der bliver frigjort ressourcer hos forvaltningen, der skal komme borgerne til gavn.

Byrådet besluttede at følge udvalgets anbefalinger, og forvaltningen skal nu i gang med at implementere udvalgets anbefalinger. Blandt andet skal der sættes gang i en proces, så orienteringssager i langt højere grad forelægges udvalgene skriftligt og kun gennemgås på møderne, hvis der er spørgsmål.

Du kan læse udvalgets anbefalinger her: Beslutningssag: Anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top