Afbrændingsforbud | Nyheder | fredericia.dk

Der er indført afbrændingsforbud fra den 23. juni 2023 kl. 00.00, og indtil den 24. juni 2023 kl. 09.00 gældende for:

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

At tænde bål udendørs

Det betyder, at enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel) ikke er tilladt, herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Find yderligere informationer her: https://trekantbrand.dk/

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top