Ændret praksis i forhold til ophold i Danmark | Nyheder

Ankestyrelsen har med principmeddelelse 32-20 ændret praksis i forhold til, hvordan en borger kan dokumentere at have opholdt sig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år – og dermed kan have ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hidtil har det været af afgørende betydning, om man har haft folkeregisteradresse i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år. Med den ændrede praksis vil anden dokumentation for ophold også kunne tillægges afgørende betydning.

Genoptagelse af sager

Genoptagelse af sagen betyder, at kommunen på ny indhenter oplysninger om hvor man – forud for ansøgningstidspunktet – har opholdt sig, og vurderer om disse giver anledning til at ændre den oprindelige afgørelse.

Hvornår er det relevant at bede kommune genoptage sagen?

Du bør bede kommunen genoptage din sag, hvis du kan svare ja til samtlige spørgsmål:

  • Er du bevilget integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?
  • Var begrundelsen for bevillingen af integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, at du – forud for ansøgningstidspunktet – ikke har haft folkeregisteradresse i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år?
  • Kan du på anden vis dokumentere, at du har opholdt dig (lovligt) i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år?

Hvem skal du kontakte, hvis du vil have din sag genoptaget?

Kan du svare ja til samtlige af spørgsmålene foroven er du velkommen til at ringe til ydelsesafdelingen i Jobcenter Fredericia, på 7510 5192 eller sende en mail via www.borger.dk. Hvis du sender en mail skal du huske at skrive ”Ydelsesafdelingen” i emnefeltet.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen